.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם בבין השמשות אפשר להתפלל מנחה בתנאי ערבית?
בנימין שלזינגר נשאל לפני 4 שנים

בדין תפילת מנחה בבין השמשות;

הנה ראיתי ושמעתי עצה נפלאה,
במי שלא התפלל מנחה עד השקיעה,
שיכול להתפלל עד שלוש עשרה וחצי דקות לאחר השקיעה, ולהתנות שאם עכשיו זה יום הרי זה תפילת מנחה, ואם עכשיו זה לילה הרי זה תפילת נדבה,
ואח"כ לאחר תפילת מעריב יתפלל שוב ויתנה שאם הוא לא התפלל מנחה הרי זה תשלומין למנחה, [כשלא התפלל מחמת שוגג,] ואם התפלל מנחה הרי זה בתורת נדבה.
והנה הגר"א גניחובסקי [- שהיום חל יומא דהילולא דיליה!] נקט כן, ועובדא הוי שהגיע אליו אדם כמה דקות לאחר השקיעה ואמר לו שלא התפלל מנחה, ואמר לו שיתפלל עכשיו, וכיון שחשש הגר"א גניחובסקי שיעבור הזמן של שלוש עשרה וחצי דקות לאחר השקיעה, [והוא היה סבור שלאחר זמן זה כבר לא יעשה את תנאי זה,] לכך אמר לו שיתפלל על דעתו של רבי אברהם גניחובסקי, שדעתו היא שזה תנאי כהנ"ל. (הובא בס' משברי ים על תפילה וברכות עמ' שס"א)

וברצוני לדעת האם אפשר לנקוט כן לדינא.

הנני מצפה מאד לתשובתכם.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לר' בנימין שלום
דיברנו על העצה הזו בשיעורינו, והבאנו אותה בשמו של הגרב"צ אבא שאול זלה"ה [אורל"צ ח"א סי' כא, וח"ב פט"ו ה"ד].

רק שהוא נוקט לעשות כן כשעברו 13.5 דקות מהשקיעה, או בחושש שעד שיסיים תפילתו יעברו. ובתוך י"ג וחצי דקות עדיין יתפלל מנחה.

תוכל לראות כאן: https://beta.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_19979_165.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות