.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם בוידוי ביום כיפור עם הציבור – יש בעיה של וידוי אחר וידוי?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לרב

ראיתי שמביאים בשם האריז"ל שאין להתוודות וידוי אחר וידוי בסמיכות. לאור זאת נתקלתי בבעיה, שלפעמים ביוה"כ כשאני מסיים תפילת העמידה [שבסופה התוודיתי], מיד הש"צ מתחיל בוידוי של החזרה [אני מאריך בעמידה], ואז אני צריך להתחיל להתוודות שוב – אין זה ככלב השב על קיאו?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
אתה שואל שאלה טובה.
א. האורל"צ נוקט שהאיסור של וידוי אחר וידוי הוא כשאין ביניהם הפסק של חצי שעה. אך אם הפסיק חצי שעה – הדבר מותר. [כגון לאחר הסליחות שאומר תיקון חצות, אם היה יותר מחצי שעה – יוכל להתוודות שנית].
ב. במקרה שלך אין אמנם חצי שעה, אך יש סיבה אחרת שמצריכה אותך לומר וידוי שנית – 
על פי ההלכה הנכנס לביהכ"נ ורואה ציבור שמתוודין – מתוודה עמהן. וכאן כלל הציבור מתוודין בחזרת הש"ץ – ולכן עליו להתוודות עמהן.
וכתב כה"ח [קלא – יג] שהיות וצריך להתוודות עם הציבור אין כאן את החשש לדברי האריז"ל, שדבריו נאמרו רק כשאדם חוזר מאליו, ולא מחמת הציבור. [וע"ע מים חיים על הבא"ח ח"א עמ' שג].
ג. וע"ע בשו"ת נשמע קולם [ללוש, עמ' 106] שכתב לחלק עוד בין וידויים שאדם מתוודה מעצמו למצוות תשובה, לוידויים שתקנו לנו על סדר התפילה, שלגביהם לא דיבר האריז"ל.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות