השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם המתפלל עם הש"ץ צריך לומר גם "נקדישך ונעריצך"?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,
שמעתי שמי שמתפלל עם הש"ץ מילה במילה צריך לומר עמו את כל הנוסח של "נקדישך ונעריצך" ולא מספיק רק שיענה קדוש וברוך וימלוך. זה נכון? ואם כן – מדוע?
תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום,
אכן מה שאמרו לך כתוב בשו"ע [אורח חיים הלכות תפלה סימן קט סעיף ב]"אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר" עכ"ל.
ובטעם הדבר כתב המאירי:
"כדי שייראה לגמרי כעושה עצמו טפל לתפילת החזן".
בכל אופן מנהג בני ספרד לומר תמיד את כל הנוסח של "נקדישך ונעריצך" כדעת האריז"ל [שעה"כ דרוש ג' דחזרת העמידה] ודלא כדעת הפשטנים.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

11 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128