.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם זה נכון שהאיסור לצאת מהבתים בתקופת הקורונה כבר רמוז בתורה?
אנונימי צוות נשאל לפני 4 שנים

שמעתי מרב שכבר רמוז בתורה שלקראת ביאת המשיח יהיה אסור לצאת מהבתים. זה נכון?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

שלום
אומר כמה תובנות שיש לי בענין, ולבסוף אענה לשאלתך בנוגע למה ששמעת, שנכון הוא.

א. אנו לפני ביאת המשיח, וכבר נתקיימו בנו כל הסימנים, כעת גם הסימנים האחרונים – שהגפן יתן פריו אך הפרוטה תכלה מן הכיס. כמאמר חז"ל [סנהדרין צז.] ת"ר (דברים לב, לו) כי ידין ה' עמו [וגו'] כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב אין בן דוד בא עד שירבו המסורות [המוציאין שם רע על ישראל בעולם] ד"א עד שיתמעטו התלמידים [ישיבות ותלמודי תורה סגורים] ד"א עד שתכלה פרוטה מן הכיס.

ב. עוד צריך לשים לב – המחלה מכה גם בעם ישראל, אבל רבים הם הלוקים בתפוצות. ניתן לענ"ד לראות כאן מסר משמים שהמקום של יהודי הוא בארץ ישראל. המקום אליו ערגו ישראל בכל הדורות, ואף הגדולים שאפו לחונן עפרה הגם שלא זכו – וביניהם הגר"א, הבעש"ט, החפץ חיים ועוד.
לאחרונה קיבלתי חיזוק לכך מגורל הגר"א שערך הרב הגאון הרב בנימין [בן הגרי"ש] אלישיב להלן ציטוט ממנו:
"היות והציבור מבוהל מאוד ממגיפת הקורונה, נאלצתי שוב לעשות גורל הגר"א ויצא הפסוק בתחילת ספר דברים (דברים פרק א ח) רְאֵ֛ה נָתַ֥תִּי לִפְנֵיכֶ֖ם אֶת־הָאָ֑רֶץ בֹּ֚אוּ וּרְשׁ֣וּ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבַּ֣ע ה֠' לַאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם לְאַבְרָהָ֨ם לְיִצְחָ֤ק וּֽלְיַעֲקֹב֙ לָתֵ֣ת לָהֶ֔ם וּלְזַרְעָ֖ם אַחֲרֵיהֶֽם: יש כאן רמז כל הגאולה. השמועות הקשות מניו יורק זה נורא ואיום. המצב בישראל יותר טוב. כאן בטוח יחסית למדינות אחרות בעולם. זה המקום הכי בטוח ובעזרת ה' ניפטר מזה מהר. מי שתומך בלומדי תורה בישראל הוא נחשב כאילו הוא חי בארץ הקודש. ההוראות של משרד הבריאות מחייבות כל אחד. מי שמזלזל בהוראות אלו הוא רוצח" ע"כ.

ג. עוד חשבתי בענין, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בפעם הראשונה זה היה חורבן בית ראשון. בשניה – חורבן בית שני, וכעת – אין לנו בית מקדש שיחרב, אבל יש לנו 'מקדש מעט' – והוא לצערנו בדורנו נחרב!! אנו נאלצים להתפלל מחוץ לבית הכנסת. נקודה למחשבה.
יתכן גם שאם היינו נוהגים כבוד בבית הכנסת הן בענין שיחה בטלה והן בשאר עניינים – לא היו משמים 'זורקים אותנו מבית הכנסת'!

ד. עצה נגד הקורונה –

כתב הגאון הקדוש רבי אהרן ראטה זיע"א, שומר אמונים, מאמר הבטחון והתחזקות פרק ב'

וזה אפשר הכוונה אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו, פירוש שלא יהיה הוא בעצמו הגורם להמנע ממדת הרחמים, בהסיר בטחונו מאלקיו, רק יחזק בטחונו חזק בה', ועל זה מביא שפיר ראיה מהכתוב לו איחל דייקא, שהוא מדת בטחון והבן.‏
וכן מובא מרבינו האר"י ז"ל כשיש ח"ו דבר בעיר אין יכול לשלוט רק באלו שיש להם פחד, אבל באלו שמתחזקים בלבם בבטחונם על ה' ומתגברים על הפחד, אין שום דבר רע יכול לשלוט בהם, עיין (בספר תורת נתן פר' ויחי) וזה לשונו שם "ולכן צריך גם כן ליזהר שלא להתירא בשעת הדבר רח"ל מס"מ וחיילותיו, אלא להתפלל לה' והוא יענם, כי המתירא מלפניו הוא נותן לו כח וגבורה להתגבר במגפה בר מינן בעיר, אלא חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, ויעסוק תמיד בתורה ובמעשה הקטרת ויתבטל מותנא מעלמא" עכ"ל.‏
וכן מובא בגמרא (ברכות דף ס' ע"א) יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא, אתנח, אמר ליה יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה, דכתיב (איוב ג) כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי, והא כתיב (משלי כח) אשרי אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה כתיב ע"כ, הרי שאם מפחד מאיזה דבר על ידי זה מביא זאת על עצמו ח"ו, ויש רמז לזה מהכתוב (משלי כט) חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישגב.‏

*

רמזים בענין הקורונה

א. רמז שמצאתי – פסוק בספר ירמיהו (פרק ו פסוק כה) אַל־תֵּֽצְאוּ֙ הַשָּׂדֶ֔ה וּבַדֶּ֖רֶךְ אַל־ תֵּלֵ֑כוּ כִּ֚י חֶ֣רֶב לְאֹיֵ֔ב  [-מלאך המות] מָג֖וֹר מִסָּבִֽיב:  [מגור = פחד] 'מגור מסביב' – בגימטריה מדוייקת – קורונא! -363​ כל אדם בודק מסביב שלא יתקרבו אליו יתר על המידה… מגור מסביב.

ב. בספר 'משכיות לבב' [עמ' שצג. לרבי חיים בן כלפה הכהן חי לפני יותר ממאה שנים] כתב בין הסימנים לפני הגאולה 'ה' יביא חום גדול בעולם מלווה במחלות קשות של שיעול' מזה ימותו מיליונים מהגויים וכו' [יתכן שהחום הוא רמז לחום שבו לוקים חולי הקורונה].

ג.ידידי הרב טל חן שלח לי סרטון קצר שערך ובו רמז לקורונה ומקורו מן העטלפים, בספר ישעיה, דברים מפליאים. להלן קישור>>

ד. הרב דסלר [נפטר לפני קרוב לשבעים שנה] צופה אף הוא את התקופה שלנו, את הקריסה של העולם המיטריאלי. בספרו 'מכתב מאליהו' (ח"ג עמוד204-5) במאמר 'גלות אדום וביאת המשיח" הוא כותב דברים מבהילים:

"'מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום, שעל ידי חורבנה של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמים – והיתה לה' המלוכה.

"'חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה, כאשר מביא הקב"ה את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן – אזי יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמות בכיבוש הבריאה, כביכול, מביאים רק לאבדון.

"אז יכירו את ההעדר וההפסד שבחיי העולם הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני, המובילים רק לכליה ואבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז יתגלה אורו של משיח, 'ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו', ותיראה ירידתה וחורבנה של מלכות אדום לעין כל…' עיי"ש.

"הדברים נוראים. 'השלוה תערער…' "'חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה פחד ויסורים…'  מי רגוע היום? "וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן"… אותו נגיף זעיר שממיט ומכלה אושיות העולם בבריאות ובכלכלה, ומאיים להמיט הרס וחורבן על הכל.

"'אזי יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמות בכיבוש הבריאה כביכול מביאים רק לאבדון…' – אז יבינו שכל מה שעשו בה האומות, כל הטכניקות והשכלולים שכביכול האדם שולט על הבריאה – הוא ממיט כליה. הרב דסלר 'משמיט' את המילה 'סין', אותה מדינה שהיא המובילה בעולם בתחום הטכנולוגיה והתרברבה שהיא תנצח את ארה"ב… דווקא שם התחיל הנגיף והוכיח את אפסיותה, ואפסיות כל העולם. [מדברים שנשא הגר"י זילברשטיין].

ה. הנגיף 'קורונה' בשמו המדעי נקרא COVID19, ובתרגום לעברית כוביד-יט, הגימטריה המדויקת של זה היא 'טומאה'! יש כאן רמז על סיבות המגיפה. מאז שהגיע הנגיף כל 'מאורות' הטומאה סגורות, אין מועדנים, אין קולנוע, אין הצגות, אין חילולי שבת המוניים, אין מפגשים מפוקפקים.

אגב, יש שמרמזים "כו-ביד" – כ"ו – גימטריה של שם הוי"ה – 26, והנגיף מעיד "ביד י-הוה'! ומי שירצה לצרף גם את ה-19 לגימטריה, 19 זו גמטריה של המילה 'בְטַח', וכאן איפוא רמוזים גם התיקון והרפואה – בטחון בה'. [ראה לעיל דברים שהבאנו מהאריז"ל בענין].  ואם כן נקבל ביחד "בְטַח ביד י-הוה"!

ומי שיתעקש שאת הנגיף יש לכתוב בעברית "קוביד19" – עם האות ק' – יקבל גימטריה מדויקת המבטאת את הסיבות למגיפה – "כי טמא טומאה"!

ו. וכעת בנוגע לרמז שציינת בשאלתך – אכן הדברים מפורשים בספר 'מכתב סופר' להגאון ר"ש סופר (בן החת"ס, ח"א דף כ"ד ע"ד, ד"ה ויפה, ראה בהמשך תצלום הדף)
"הנסיון שהיה במצרים יהיה גם לעתיד בחבלי משיח וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר כך שמעתי מאדוני אבי מו"ר מאור הגולה [החתם סופר] וכו', שלא נתייאש חס ושלום בבוא החבלי משיח. מי יודע מה יהיה בימים ההם מנסיונות גדולים כאלה, אשר יתחמץ לב האדם עליהם בראותו כאלה וכאלה, על כן ראויה לשום על לב ימי צאתנו מארץ מצרים, [כי] כעין נסיון הזה היה בעת צאתנו מארץ מצרים, אשר היתה מצות ה' עלינו "אל יצא איש מפתח ביתו"!! (שמות י"ב כ"ב),
והכתוב מעיד (שם ל') על הצעקה והמהומה הגדולה אשר היתה בלילה ההוא בארץ מצרים, ועַם ה' אלה לא היו רשאים לילך לחוץ לראות ולשמוע מה הרעש הגדול, השודדים באים עליהם, ושמעו קול: "צאו מאתנו", ועַם ה' אלה חזקו ועמדו באמונתם, וזכות אמונה זו היא שעמדה להם, כי זה נסיון גדול ונורא, ובזכות זה נגאלו.
כן יהי' לעתיד במהרה בימינו בחבלי משיח, לזכותינו ולבחון אותנו בנסיון זה". עכ"ל.

לסיכום – אין ספק שזו תקופה לא קלה, שמשמיים מדברים איתנו, ורוצים את ההתחזקות שלנו. מה יעשה אדם ויינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתלמוד תורה ובגמילות חסדים. זה מה שנדרש מאתנו, נאחז בזה ובכך בס"ד נזכה להנצל מכל רע, אכי"ר!

מכתב סופר

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות