.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועהאם זה נכון שנגזרו על פרעה ארבעים ושתיים שני רעבון, ולא רק שבע שנים?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב,

מישהו אמר לי דבר שהיה נשמע לי מחודש, שנגזרו על פרעה 42 שנות רעב, ולא כפי המובא בפשט הכתובים שבע שנות רעב.

האם זה נכון? ומדוע לבסוף לא באו עליו?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
אכן מה שאמרו לך היא דעת רבנן בבראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט סימן ט:
ט [מא, יד] ר' יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אמר י"ד [שנה] היו שכן פרעה רואה, רבי נחמיה אמר כ"ח שנה היו שכן פרעה אמר ליוסף, רבנן אמרי מ"ב שנה היו שכן פרעה רואה ואומר ליוסף ויוסף חוזר ואומר לפרעה, א"ר יוסי בן חנינא ב' שנים עשה הרעב שכיון שירד יעקב אבינו לשם עלה הרעב, ואימתי חזרו בימי יחזקאל, הה"ד (יחזקאל כט) ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות ועריה בתוך ערים מחרבות תהיינה שממה ארבעים שנה. ע"כ.
כאן גם המדרש עונה על שאלתך השניה – בסופו של דבר מצרים לקתה בכל המ"ב שנה.
וכך גם הביא רש"י ביחזקאל שם, והוא גם עושה את החשבון של המ"ב שנה:
"ולא תשב ארבעים שנה – ארבעים ושתים שני רעבון נגזרו בחלום פרעה כנגד שלשה פעמים שנכתב החלום שבע פרות ושבע שבלים רעות (בראשית מא) ראה וספרו ליוסף הרי שני פעמים ויוסף אמר לו שבע הפרות הרקות והרעות וז' השבלים הרקות (שם בראשית מא) הרי ארבעים ושתים לרעב ולא היה להם אלא שתים שנאמר כי זה שנתים הרעב (שם בראשית מ"ה) ומשירד יעקב למצרים פסק הרעב שהרי בשנה השלישית זרעו שנאמר ותן זרע ונחיה וגו' (שם בראשית מז) והארבעים נפרעו להם עכשיו:

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות