השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לגלח השפם בימי חול המועד, וכן בספירת העומר ובין המצרים?
אנונימי צוות נשאל לפני 4 שנים

שלום לכבוד הרב

ברצוני לברר האם מותר לגלח את השפם בימי ספירת העומר – ובין המצרים, וכן בימי חול המועד בו נאסרה גם כן התספורת?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

שלום
לגבי חול המועד – כתב השו"ע [תקלב – ח] 'מותר ליטול שפה בחול המועד'. וכתב המשנ"ב בין במספרים בין תער ואפילו אם אינו מעכב האכילה. 
בנוגע לימי הספירה – כתב בשו"ת מחקרי ארץ לדייק מדברי מרן השו"ע באבל שאסר לגלח השפם כל ז' ימי אבלותו אפילו אם השפם מעכב האכילה, והתיר רק לאחר ז', והיות וימי הספירה הם אבילות על פטירת תלמידי ר"ע, יש לאסור אף בהם את גילוח השפם אלא אם כן מעכב האכילה.
וכ"כ הגר"ד יוסף [אוצרות יוסף עמ' 98] להתיר בספירה לגלח מעט משפמו כשמפריע לאכילה. וכ"כ בשו"ת יצחק ירנן סי' כ"ד.
וכן לגבי שבוע שחל בו ת"ב כתב מרן [אוה"ח סי' תקנא סי"ג] שמותר לגלח כשמעכב האכילה, ואם כן לא יתכן שהחמירו בספירת העומר יותר מאבילות על החורבן, ולכן יש להתיר בספירת העומר לגלח השפם שמעכב האכילה. וכ"כ ב'ויען שמואל' וב'חגים וזמנים' [דרעי ח"ב עמ' רסב].
אולם לדעת המשנה ברורה יש להתיר בחול המועד וכן בימי הספירה את גילוח השפם אף שאינו מעכב האכילה. [משנ"ב סוס"י תקלא ובה"ל סי' צ"ג ס"ב שמשווה ימי הספירה לחוה"מ לענין תגלחת].

לסיכום:

מותר בחול המועד ליטול שפמו אף שאינו מעכב האכילה.

מותר בימי הספירה ובימי בין המצרים ליטול שפמו המעכב האכילה. [ולדעת המשנ"ב אף באינו מעכב האכילה].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128