.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לגלח השפם בימי חול המועד, וכן בספירת העומר ובין המצרים?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב

ברצוני לברר האם מותר לגלח את השפם בימי ספירת העומר – ובין המצרים, וכן בימי חול המועד בו נאסרה גם כן התספורת?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
לגבי חול המועד – כתב השו"ע [תקלב – ח] 'מותר ליטול שפה בחול המועד'. וכתב המשנ"ב בין במספרים בין תער ואפילו אם אינו מעכב האכילה. 
בנוגע לימי הספירה – כתב בשו"ת מחקרי ארץ לדייק מדברי מרן השו"ע באבל שאסר לגלח השפם כל ז' ימי אבלותו אפילו אם השפם מעכב האכילה, והתיר רק לאחר ז', והיות וימי הספירה הם אבילות על פטירת תלמידי ר"ע, יש לאסור אף בהם את גילוח השפם אלא אם כן מעכב האכילה.
וכ"כ הגר"ד יוסף [אוצרות יוסף עמ' 98] להתיר בספירה לגלח מעט משפמו כשמפריע לאכילה. וכ"כ בשו"ת יצחק ירנן סי' כ"ד.
וכן לגבי שבוע שחל בו ת"ב כתב מרן [אוה"ח סי' תקנא סי"ג] שמותר לגלח כשמעכב האכילה, ואם כן לא יתכן שהחמירו בספירת העומר יותר מאבילות על החורבן, ולכן יש להתיר בספירת העומר לגלח השפם שמעכב האכילה. וכ"כ ב'ויען שמואל' וב'חגים וזמנים' [דרעי ח"ב עמ' רסב].
אולם לדעת המשנה ברורה יש להתיר בחול המועד וכן בימי הספירה את גילוח השפם אף שאינו מעכב האכילה. [משנ"ב סוס"י תקלא ובה"ל סי' צ"ג ס"ב שמשווה ימי הספירה לחוה"מ לענין תגלחת].

לסיכום:

מותר בחול המועד ליטול שפמו אף שאינו מעכב האכילה.

מותר בימי הספירה ובימי בין המצרים ליטול שפמו המעכב האכילה. [ולדעת המשנ"ב אף באינו מעכב האכילה].

Print Friendly, PDF & Email
שמואל הרש נענה לפני 4 שבועות

האם מותר לגזור שערות בשיער הראש בימי חול המועד בספירת העומר?

תודה מראש

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שבועות

שלום
להלכה אין הבדל בין מספר מעט למספר הרבה, בכל מקרה הדבר אסור.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות