.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להרהר בדברי תורה כשידיו לא נקיות, או בשעת תשמיש?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,

רציתי לדעת האם מותר לאדם שלדוגמא נגע במנעליו, או במקומות המכוסים שבגופו, להרהר בדברי תורה?

וכן האם מותר לאדם המשמש מיטתו להרהר אז בדברי תורה?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
לגבי הרהור במי שאין ידיו נקיות – פסק בבה"ל [ס' צ"ב ס"ז] שמותר, אלא אם כן ידיו מטונפות ממש בצואה וכד'. [וכ"כ הפמ"ג, הגרעק"א, כה"ח ועוד. והגם שבמס"י כתב אחרת, אין המס"י ספר הלכה אלא מוסר].
לגבי הרהור בד"ת בשעת תשמיש – 
הביאור הלכה פסק על פי 'עבודת היום' שמותר להרהר בדברי תורה בשעת תשמיש.
רק שדבר זה לא לגמרי ברור, כיוון שהרמ"א [סי' עו ס"ד] פסק שש"ז דינו כצואה, ואם כן, לכאורה ייאסר אף בהרהור.
יש שחילקו ואמרו כיון שהש"ז מכוסה אין איסור הרהור. יש שחילקו [שו"ת אמרי אש אייזנשטיין ס"ג אות יא] שש"ז כצואה רק לאחר תשמיש, אבל בשעת תשמיש אין בו טומאה ואדרבה מקיים בזה מצוה. 
מכל מקום גם אם לא נקבל את החילוקים, בכל אופן הדבר יהיה מותר כיון שהמג"א והגר"א חולקים על הרמ"א וס"ל שש"ז אינה כצואה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

2 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות