.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להשתמש בקולפן בשבת?
ש.פ. נשאל לפני 2 שנים

שלום
האם יש דיעות המתירות לקלף בשבת עם קולפן?
ובחג?
תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

שלום
בענין מקלף ישנה מחלוקת גדולה בפוסקים, ואף בין פוסקי זמנינו.
החששות:
בורר בכלי המיוחד לכך, ואינו דרך אכילה. 
עובדין דחול.
הדעות המחמירות:
אג"ט, קצות השולחן [אא"כ נאכל גם בקליפתו], אמת ליעקב, הגריש"א, הגרשז"א, חוט שני, הגרח"ק, תשובות והנהגות, הגר"פ שרייבר, שלמי יהודה, אורחות שבת, פסקי"ת, איל משולש ועוד.
הדעות המקילות:
אגרות משה, באר משה, חשב האפוד, אור לציון, מנוחת אהבה, יביע אומר, רבבות אפרים, הגר"א נבנצל [ובנוגע לדעת הגרשז"א אמר 'נדמה לי שמתיר אם דרך בנ"א לקלפו סמוך לסעודה או לאכלו עם קליפתו'], ילקו"י ['והמחמיר תע"ב'], הגר"נ קופשיץ, הגר"ד פיינשטיין, מנחת יעקב ועוד.
רבים מהאוסרים בשבת – מתירים ביו"ט, בו הותרה הכנת אוכל נפש גם במלאכות גמורות של בישול.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות