השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר ליידע עמית לעבודה על פיצוי המגיע לו?
טל נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב
אני עובד בחברה שכעת מתחילה לעבוד תחת שם אחר. כלומר אנו ממשיכים לעבוד כרגיל אצל אותם בעלים אלא שעוברים לעבוד תחת חברה חדשה שהבעלים פתח. רציתי בבקשה לשאול: באופן הנ"ל, מגיע פיצויים למי שעבד מעל 11 חודש.
האם מותר לי ליידע עובד מסויים על זכות זו שמגיעה לו? צדדי הספק הם:

אולי יש כאן חוסר הכרת הטוב מצידי כלפי המעסיק שלי? וגם, אולי ייגרם בגללי סיכסוך או מריבה  כלשהי?

מצד שני איך אראה את עמיתי לעבודה מאבד כסף ואשתוק?  אבקש בבקשה הוראה למעשה.
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לטל שלום,
לא ראיתי התייחסות מפורשת בפוסקים לשאלתך, אולם אדון בה ע"פ המסתבר הנראה להלכה.
כשאדם רואה את חבירו שעומד להפסיד ממון או שיכול לתבוע ממון ואינו תובע ומממש זכותו – מחובתינו להודיעו, מדין השבת אבידה.
אין לחשוש בזה להפסדו של בעה"ב, היות ומן הדין הוא חייב לשלם לעובד את המגיע לו ע"פ חוק [ואין זה נוגע לשאלה של "דינא דמלכותא דינא", שלגבי דיני עבודה כו"ע מודים שהעובד נשכר אדעתא דהזכויות המוקנות לו בחוק, וכן המעביד שכרו אדעתא דהכי].
אם מדובר היה בזכות שאין בעה"ב חייב לתת – אלא אם כן הפועל תובע, אזי היה מקום לדון האם יש לגלות זאת לעובד ולהפסיד לבעה"ב. אך במצב בו בעה"ב חייב לתת, רק מסתמך על אי ידיעתו של העובד את הזכויות המוקנות לו בחוק – מצוה להשיב אבידה ולגלות לו.
מה שיש לדון במקרה שהבאת – הוא ההפסד שיכול להיות לך מבעה"ב, ועל פי דיני השבת אבידה אין חיוב להשיב ממון כשיהיה לי הפסד בעקבות כך. ויש לדון באיזה הפסד ממון מדובר אצלך, ובזה איני יודע את הפרטים.
מה שיש להמליץ בזה הוא שתודיע זאת לחבירך בדרך עקיפה – או שלא יידע שזה בא ממך, או שאף אם יידע – שבעה"ב שלך לא יידע זאת, ואז לא תווצר כאן שום בעיה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128