.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם ראוי לאדם להחמיר מעבר לדרישת ההלכה מעיקר הדין?
אנונימי צוות נשאל לפני 4 שבועות

שלום לרב

ברצוני לדעת האם ראוי לו לאדם להחמיר מעבר לדרישת ההלכה מעיקר הדין, או ש'דייך מה שאסרה תורה' ואין לאדם לקבל חומרות שאינן מעיקר ההלכה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שבועות

בוודאי שההשקפה התורנית הנכונה היא בעד להחמיר בכל דבר שביכולת האדם, ואינו דוחק עצמו למעלה ממדרגתו.
האריז"ל אומר שמי שנוטה אל הקולות נפשו פגומה.
הצדיקים שבהם אנו נדבקים וממעשיהם לומדים – הקפידו ודקדקדו והחמירו בכל שהיה ביכולתם, וכבר מפורסם שלגראי"ל שטיינמן זצוק"ל היו חומרות מהחזו"א, ומהרב מבריסק, וחומרות יחודיות שלו עצמו… וכן מובא על הגר"ע יוסף זצוק"ל שאף שהיה מיקל לציבור, היה מחמיר בדברים רבים לעצמו.
ענין החומרות הוא 'שטח ההפקר' שבו נבחן האדם עד כמה דבק הוא בה', ומשתדל לעשות ככל יכולתו לקיים רצונו ית'. 
המשל שאני רגיל להביא הוא לילד שאבא אמר לו 'אני צמא', יש ילד שיקח כוס חד פעמית ימלא מים מהברז, ישים לפני אבא, ויברח לפני שאבא יבקש עוד משהו… ['אף אחד לא יכול להגיד שלא עשיתי מה שאבא ביקש'…] ויש שיכין לו כוס תה כאשר אהב, ויגיש בצורה מכובדת ע"ג מפית וצלחת, ואף יוסיף עוגה שאבא אוהב. [הראשון יגיד – אוהוווו — הוא סתם מחמיר, מי ביקש זאת ממנו? בסה"כ אבא אמר שהוא צמא, והוא הלך לקנות לו קונדטוריה…] ברור איזה ילד היינו רוצים שיהיה לנו…
כך בענין החומרות בבין אדם למקום. כל שביד האדם להחמיר – תבוא עליו ברכה, ויוכפל שכרו.

בנוגע להוראות לציבור בכלל, ולבע"ת בפרט – 
בוודאי שכל מה שכתבנו זה בנוגע לאדם עצמו, ומה שיחמיר על עצמו – תבוא עליו ברכה [ע"פ מש"כ לעיל שהוא אוחז בדרגה הזו, ולא דוחק עצמו לעשות מעבר לכוחותיו].
אבל כשבאים לשאול את החכם שאלה – בוודאי שאסור לו להחמיר על השואל, אלא לומר לו כפי עיקר הדין וההלכה.
עאכו"כ בבע"ת שאין לו להחמיר עליהם שממילא מתמודדים עם כמצבים לא פשוטים וקונפליקטים עם ההורים והסביבה, שבודאי יש למצוא פתחי היתר וקולא על מנת להקל עליהם את תחילת דרכם ולהקל עליהם את ההתמודדות עם הסביבה החילונית. [בזמנו לרב אורי זוהר התירו ליסוע באופניים בשבת כשהדבר היה הכרחי].
כך גם ההוראה לבע"ת עצמם שלא למהר להחמיר על עצמם מעבר ליכולתם ומעבר להתקדמות הטבעית שלהם בתשובה. ועל זה נאמר 'עשה לך רב והסתלק מן הספק'.
ולפעמים חומרות רבות שמקבל על עצמו בתחילת הדרך הם עצת היצר – הן כלפי עצמו – שדוחק עצמו מעבר לדרגתו ולבסוף יתקיים בו 'אפקט הקפיץ' שכתב הגרא"א דסלר – שיקוץ בעבודת ה' מחמת שדחק את הקפיץ יתר על המידה, ויבואו לפרוק עול.
כמו"כ לא פעם חומרות של בע"ת מרחקות את הסביבה שלהם ואף יוצרת אנטיגוניזם לכל התהליך שהם עוברים, דבר שמזיק להם ופעמים אף גורם להם לחזור לסורם.

 

‫ב

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות