השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם שליח ציבור ששכח בשחרית ובמנחה יעלה ויבוא בחזרת הש"צ – חוזר?
אנונימי צוות נשאל לפני 3 שנים

שלום לרב,

ש"צ לא אמר יעלה ויבוא בשחרית או במנחה בעת שעשה חזרת הש"ץ, וסיים תפילתו – האם עליו לחזור לראש?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

שלום
כתב באורל"צ [ח"ג פ"ב ו] וז"ל:
"אם עדיין לא סיים תפילתו חוזר בכל אופן, אלא שאם כבר אמרו הכהנים ברכת כהנים לא יחזרו לברך שוב ברכת כהנים.
ואם סיים תפילתו – אם היה הדבר בתפילת שחרית – לא יחזור, ויסמוך על תפילת מוסף. ואם היה בתפילת מנחה – יחזור שוב על תפילת החזרה". עכ"ל.
ומקור הדברים משו"ע אוה"ח קכ"ו ס"ג ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email
חיים נענה לפני 2 שנים

שלום רב אם לא אמר יעלה ויבוא במנחה, עושה תשלום במעריב?

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

יש בדבר מחלוקת האם יש תועלת בערבית שתיים כיון שאינו אומר בה יעלה ויבוא, ומרן השו"ע [סי' קח סע' יא] מכריע שיתפלל שתיים על תנאי נדבה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128