.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההודיה על החלמה ממחלה
סמדר נשאל לפני 8 שנים

שלום וברכה לרב בועז שלום
לפני כארבעה חודשים, בתי פונתה בדחיפות מטרק [טיול מסלול רגלי] בנפאל בגלל שפעת קשה עם 40 מעלות חום. היא שוחררה מאישפוז בבית חולים בנפאל לאחר כאחד עשר יום.
האם יש חיוב הלכתי או מנהג להודות במקרה כזה, ואם כן מה אפשר לעשות?
שבוע טוב

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
ההלכה קובעת שמי שנפל למשכב חייב להודות ולברך ברכת הגומל. כך נפסק בשולחן ערוך [אורח חיים סימן ריט סעיף א]: ארבעה צריכים להודות יורדי הים כשעלו ממנה, והולכי מדבריות כשיגיעו לישוב ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא וסימנך וכל החיים יודוך סלה "חבוש "יסורים "ים "מדבר: ובהמשך בסעיף ב' –  ומה מברך בא"י אמ"ה הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב והשומעים אומרים מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה: ובהמשך בסעיף ח': "בכל חולי צריך לברך אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל אלא כל שעלה למטה וירד וכו'" ע"ש טעמו.
במקרה של בתך מדובר היה באשפוז לזמן ממושך שללא כל ספק הרי זה בכלל חולה שנפל למשכב, מה שמחייב ברכת הגומל. יתכן מאד והטיול הנ"ל הינו גם במקום סכנה, מה שיוצר סיבה נוספת לחיוב ברכת הגומל מדין הולכי דרכים ומדבריות.
בכל אופן מברכים רק פעם אחת בפני עשרה גדולים מישראל, רצוי שיהיו ב' תלמידי חכמים שם בעת הברכה, וישנה עדיפות לברך בביהכ"נ אחר שקוראים בס"ת.
 

Print Friendly, PDF & Email
סמדר נענה לפני 8 שנים

בהמשך לנ\"ל לא הצלחתי לשכנע את בתי לאמר הגומל. מישהו אחר יכול לאמר במקומה, או לעשות משהו אחר בשביל זה?

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

ניתן להגיע לביהכ"נ ולבקש ממי שממילא מברך הגומל, שיכוון לפטור אותה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות