.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהועשית הישר והטוב – חובה גמורה או הידור?
טל נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול האם יש חיוב הלכתי ממש (כמובן בתנאים מסוימים) מדין "ועשית הישר והטוב"?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
ענין "ועשית הישר והטוב" – האם הוא חיוב גמור או מצוה של לפנים משורת הדין – תלוי במחלוקת ראשונים. אין כוונתי להכנס כאן לכל הסוגיה, רק נזכיר שישנן הלכות שנקבעו כדין גמור הגם שהם מבוססות על ועשית הישר והטוב, כדוגמת דינא דבר מיצרא [ב"מ קח.] וכן "שומא הדרא" [ב"מ לה.].
ואכן נחלקו הראשונים האם כופין על לפנים משורת הדין או לא. שלשיטת הרא"ש והטור והרמב"ם אין כופין, [הרמב"ם כתב הלכות גזלה ואבדה (פרק יא הלכה יז) "ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבדה בכל מקום ואף על פי שאינה לפי כבודו" עכ"ל. משמע שאינו חובה ולא ניתן לכפות על כך].
אולם שיטת המורדכי וסיעתו שכופין על לפנים משורת הדין, ולדוגמא בדין האבידה הנ"ל יהיה חייב להחזיר.
הדברים באו בארוכה בקונטרס מקיף של הגר"ע ברוידא [גליון מוריה שנה כ"ג גליון ו-ט עמ' רכו ואילך], שם פרש שיטות הפוסקים ודן בהם בהרחבה, ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות