.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהחכם אחרון חולק על חכם ראשון?
טל חן נשאל לפני 7 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול: ראיתי שהחפץ חיים זצ"ל פוסק שיש איסור לשון הרע בדבר שהתפרסם כבר ברבים (מה שנקרא "באפי תלתא". כמובן שיש חילוקים, אבל באופן כללי כך הוא פוסק).
ואילו הרמב"ם פוסק שאין לשון הרע באופן כזה.
האם החפץ חיים חולק על הרמב"ם?
ידוע שהח"ח היה קדוש ובדרגה של תנא, אבל האם אחרון יכול לחלוק על ראשון?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

לטל שלום,

החפץ חיים לא חולק על הרמב"ם, כפי שהדברים מפורשים בספרו "חפץ חיים" [הלכות לשה"ר, כלל ב סעיף י'] שם הוא מונה עשרה תנאים שרק בהצטרפם יהיה הכלל תקף, ואף על פי כן למעשה אין להתיר, וזה לשונו:

"ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו, ראה אחי כמה יש להתרחק מקולא זו שכמעט אין לה מקום במציאות ובפרט שאף אם יצטרפו כל הפרטים גם כן צריך עיון אם הלכה כדעה זו, אחרי שלדעת הרבה פוסקים אין שום מקור לקולא זו מהש״ס (וכמו שכתבנו בסוף סעיף קטן ד' בבאר מים חיים), לכן השומר נפשו ירחק מזה".

 ועי' שם בפירושו ב'באר מים חיים' שהגם שהרמב"ם כך פסק, אך לרש"י ולתוספות ולרבינו יונה אין לדין זה כל מקור בגמרא. ולכן החפץ חיים התייחס לדין, שהרי כך פסק הרמב"ם [והסמ"ג והרשב"ם], אך בכל זאת הסתייג שכל זה נאמר עם הרבה תנאים שכמעט אינם במציאות, כפי שמפרט שם, ואף אם יקרה ויתקבצו כל התנאים כולם, מכל מקום "צריך עיון אם הלכה כן".

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות