השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותחל יום השלושים בשבת – מותר להסתפר ביום שישי?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,

אדם שחל יום השלושים של אבלותו על אביו או שאר קרוביו בשבת, והוא שואל האם ניתן להתיר לו להסתפר ולהתגלח כבר ביום ששי?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
כשמדובר בשאר קרובים – יש מקום להקל ולהסתפר או להתגלח בערב שבת – ביום ו' אפילו שזה יום כ"ט לאבלותו. [מהרי"ץ, כרם שלמה, מעשה נסים כדורי, ועוד].
כשמדובר באביו או אמו – אין להקל אלא לאחר שלשים, ודוקא כשגערו בו חביריו [על אריכות שערו ואמרו לו שעליו לספרו].
מכל מקום גם באביו ואמו יש להקל אם חל יום ל' בערב שבת, וגערו בו חביריו , שיוכל להסתפר, הגם שלא השלים את יום ל'. [עי' דברי בניהו חי"ג סי' נז, וכן הורה הגר"ע יוסף זלה"ה במעין אומר].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128