.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהיולדת שנוסעת בשבת האם תאמר תפילת הדרך?
בנימין שלזינגר נשאל לפני 4 שנים

אשמח לדעת, לגבי יולדת הנוסעת בשבת, אם תאמר תפילת הדרך, דהנה בספר גם אני אודך תשובות על מעדני אשר הנדמ"ח כתב תשובות על מעדני אשר / עניינים שונים קלא

יולדת שנוסעת בשבת האם תאמר תפילת הדרך
לכבוד הגאון האדיר רבי אשר אנשיל שוורץ שליט"א
בגליון פרשת יתרו דנתם אם יולדת שנוסעת בשבת צריכה לומר תפילת הדרך, ע"ש. רציתי לציין שבספר תורת היולדת פרק כ"ב כתב שאם הדרך אינה מסוכנת אף שנוסע יותר מפרסה לא יאמר תפילת הדרך בשבת.
ורצוני לשמוע דעת תורה ממעכ"ת הגדולה.
להגדיל תורה ולהאדירה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לר' בנימין שלום
בשאלתך דנו האחרונים, דעת הגר"ח קנייבסקי ה' ירפאהו במהרה שיתכן שלא יגיד, שהיות ונוסע באיסור אלא שמוכרח, לא שייך ע"ז ברכה [דרך שיחה עמ' רעז]. ומאידך בשמו באש התורה שו"ת תורת חיים עמ' רי"א הביא שתשובת הרב לשאלה האם לומר – "יתכן". משמע שיותר נוטה שיאמר.
לעומת זאת דעת הגר"ש דבילצקי זצ"ל [משוש כל הארץ עמ' תמא] שיאמר.
וכן דעת האוצר חיים [ברודא, וילנא תרנ"ט עמ' ו], שו"ת בצל החכמה ח"ה סי' מא, שו"ת רבבות אפרים ח"ה סי' ק"ע, שו"ת שרגא המאיר ח"ח סי' קט, ספר אהלך באמיתך פ"ט ה"ז, ועוד.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות