.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךישי אבי דוד – מדוע מת מיתה קשה, אם היה צדיק?
רביד נשאל לפני 11 חודשים

שלום כבוד הרב
כתוב ש-ישי אחד מהיחידים שמתו בעטיו של נחש.
השאלה מדוע נהרג במיתה קשה ע"י מלך גוי?
אפשר לומר אולי שהוא מת על קידוש השם שזו מעלה גבוהה, וזו בעצם זכות המיתה הזאת?
אודה לתשובת הרב

ותודה רבה על זיכוי הרבים העצום הזה באתר ובאפליקציה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 11 חודשים

לרביד שלום
בשאלתך הלכו נמושות, ונציין כמה דברים שנאמרו בזה:
כתב בספר אוסרי לגפן [חט"ז ב' מילי דחסידותא י"ד עמ' רצ"ט] שהיה זה לתיקון גלגול קודם כפי שמביא בשער הגלגולים ש-ישי גמר לתקן את קין.
בספר 'דברי טובה' [שמואל א' ט"ז – ט] מבאר שהגם של-ישי לא היה חטא, אבל פגם כלשהו היה לו, וזה הגורם לו למות בחרב מואב. והפגם היה שעיכב משיחת דוד על ידי שמואל כאשר ניסה להכניס את אבינדב הגם שראה שמאס באליאב, ולא הביא מיד את דוד, ומשווה זאת לעיכוב שעיכב אבנר את מלכות דוד ובשל כך נענש גם הוא במיתה ע"ש עוד.
ומה שאתה רצית לומר מצד שזכה למות על קידוש השם – אכן הביא בקובץ קול התורה [ע"ג בשם הרב מרדכי אבנסון גייטסהד] שהיות ומת בשל היותו יהודי הרי זה מת עק"ה, והוא השכר הגדול ביותר. ועפ"ז ביאר את הגמ' במנחות כט: שמרע"ה ביקש לראות שכרו של ר"ע והראהו ששוקלין בשרו במקולין. וקשה – שהרי לא ביקש לראות סוף חיי ר"ע, אלא שכרו? אלא בע"כ שהשכר הגדול ביותר לאדם הוא למות עק"ה בשל היותו יהודי!
ועי' מאידך ברמב"ם [שו"ת פאר הדור דף לה ב] שהביא ש-ישי נכנס חי לגן עדן.
ע"ע בספר ביד נביאך על התהילים עמ' רכא מביא עץ יוסף על התנחומא שיש מדרש ש-ישי חי ת' שנה, ואף למדרש זה לא מת ע"י מלך מואב.
וע"ע דביר אהרון עמ"ס ב"ב עמ' שפ"ח, איילת השחר לגראי"ל שטיינמן פ' ויחי מז – כט.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות