.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקיש מילים בלועזית בתורה?
אליה מלכה נשאל לפני 6 חודשים

שלום לכבוד הרב!
האם יתכן שיש מילים בתורה שמקורם לא בלשון הקודש?
כגון – פילגש, יגר סהדותא וכו'
תודה רבה!

אני נהנה מאוד מהשיעורים המרתקים של הרב!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 חודשים

לאליה שלום
תודה על הדברים, אני שמח לשמוע שהנך מפיק תועלת מן השיעורים.
בנוגע למילים לועזיות בתורה – 
יש להבחין בין שני סוגי מילים לועזיות בתורה.
א. הסוג האחד – מילים לועזיות שבעצם מקורן העתיק מלשון הקודש, הגם שכעת לא משתמשים בהן, כדוגמת טטפת – [סנהדרין דף ד:]רבי עקיבא אומר: טט בכתפי – שתים, פת באפריקי – שתים. 
וכן [שבת דף לא:] וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו', שכן בלשון יוני קורין לאחת 'הן'.
ומדוע התורה מתבטאת במילים מכתפי ואפריקי ויון?
בדרשות אבן שועיב ביאר, וכ"כ השל"ה הרב חיד"א [נח"ק ואתחנן] ועוד ספרים, שהתורה לא כתבה בלשון לעז, אלא שבלשון הקודש נשתכחו תיבות רבות, ומה שאנו מוצאים בלשונות לעז הם תיבות שנתגלגלו מלשון הקודש. וכוונת ר, עקיבא שעל ידי לשונות לעז אלו אנו מכירין מה משמעות תיבות האלו בלשון הקודש. 
וראה ב'המאור' [שנה עב חוברת ג עמ' קכח] מאמר מהרב אברהם נחום שהביא מה שביאר בשלה"ק (מס' פסחים מצה עשירה דרוש ג' לשה"ג, ודברי דוד לטו"ז דברים ו,ח) שבכל לשון מהאומות נפלה כמה תיבות של לשה"ק בסוד נובלות חכמה, והוא חיותם, ואף שנתבלבל לשונם בדור הפלגה עכ"ז קצת תיבות שנשאר אצלם מלשה"ק בקצת שיבוש, ומובא בספה"ק דעי"ז יכול איש ישראל להתקיים בין האומות בכל מקום שהוא ולא להתבטל בפני הקליפה והטומאה שלהם, כיון שיש גם בלשונם מקור מלשון הקדש, ואולי זהו מ"ש בתנחומא (דברים סי' ב) שהתורה ניתנה בע' לשון. [וראה שם באריכות שהביא (וכן הביאו בעוד ספרים) לשונות רבים  מהאומות שמקורן בלשה"ק כמו בייס – בסיס, ארט – ארץ, צ'יילד – ילד, איי- עיין, פרויט – פירות, פואל – נפל, מאסק – מסיכה, גניוס – גאון, סוון – שבע, אייר – אויר, קווישן – קושיה, ויין – יין, ועוד כהנה רבים (וראה עוד מאמר מהרב גרילק בניצוצות מס' 10)].
חשוב להדגיש שיש נוקטים שיש בלשה"ק מלשון הארמית, כפי שרשי מביא עה"פ והוא ישופך ראש שהמילה ישופך מהארמית, וכן אחז"ל עה"פ ולי מה יקרו רעיך אל – שהמילה יקרו מן הארמית, וכן כתב הרמב"ן בפ' ויצא שהמילה זבדני אינה מלשה"ק ועל כן לא נדע פירושה. 
אך מאידך החת"ס כתב [בראשית י-א] שרק מה שדיבר ה' בתורתו לנביאיו הוא לשון הקודש, והשאר אינו לשה"ק אלא מה שבדו אותו חכמים, וכן מילים שכתובות במשנה.
ב. מאידך יש מילים שהתורה כתבה אותן בלשון אותם העמים – כמו 'יגר סהדותא' – שזה נכתב בארמית – השפה בה דיבר לבן. 
וכן מובא בב"ר פ"ב "ותקרא שמו בן אוני – בר צערי בלשון ארמי, ואבין קרא לו בנימין – בלשון הקודש".
המילה פלגש – אינה בהכרח קשורה ללשון הארמית, הגם שחז"ל דרשו "פלגשם" – פלג-שם, חצי שם, או כדברי היעב"ץ – פלג אשה, המילה פלג משמשת גם בלשה"ק – (בראשית פרק י-כה) …שֵׁ֣ם הָֽאֶחָ֞ד פֶּ֗לֶג כִּ֤י בְיָמָיו֙ נִפְלְגָ֣ה הָאָ֔רֶץ.
נושא זה יש להאריך בו הרבה, ומאמרים רבים נכתבו בענין, ורק נגענו בקצה המזלג.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

11 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות