.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךכיצד ניסו בגתן ותרש להרעיל את אחשוורוש – אם יש לו מי שיטעם מהיין?
יצחק נשאל לפני 3 חודשים

שלום וברכה כבוד הרב,

רציתי לשאול שנחמיה בן חכליה מופיע בתנ"ך בשם התרשתא, כך בספר נחמיה (ז, סה), ובספר עזרא (ב, סג), והמפרשים מבארים שנקרא כך על שם שהתירו לו לשתות יין נסך, כיון שהיה משקה את המלך כורש, ונצרך לבדוק את היין שאין בו רעל, וכך גם מביא רש"י בקידושין (סט, ב).

וקשה לי, שנחמיה שימש את המלך כורש שהיה לפני אחשורוש, וכבר אז רואים את המנהג לטעום מן היין לפני שתיית המלך כדי למנוע הרעלה, אז איך בגתן ותרש חשבו שיוכלו להרעיל את אחשורוש כאשר יש טועם משקאות?

ואין לומר שהם רצו להרעיל את האוכל ולא את המשקה, כי בגמרא במגילה (יג, ב) כתוב שהם רצו להרעיל את הספל שלו.

בתודה מראש

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 חודשים

ליצחק שלום
הגר"ח קנייבסקי זצ"ל כותב בספרו 'טעמא דקרא' על נחמיה, שהמלך שנחמיה שימש לפניו היה דרייוש בן אסתר [תוס' ר"ה ג:] ואביו – אחשוורוש – תיקן את התקנה להציב 'טעמן' שיטעם את היין בטרם ישתה ממנו המלך, בעקבות המעשה עם בגתן ותרש…

ראה עוד תירוץ מתוק על דרך הפלפול בספר 'כסא דפלפלי' עמ' ס"ט על מגילת אסתר.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות