.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהכל בני האדם רמוזים בתורה
טל נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול האם יש מקור קדמון לכך שכל בני האדם רמוזים בתורה? (כמדומני שהרמב"ן אמר כך) ואם כן, אפשר בבקשה לקבל הפנייה למקור?
והאם גם גויים רמוזים בתורה או רק יהודים?
והאם אפשר בבקשה לקבל מקור מדוייק לכך שכל המצוות רמוזות במילה "בראשית"? כמדומני הגר"א אומר כך
תודה רבה לכבוד הרב, סליחה על הטירחה

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
עצם הענין רמוז בזוהר [כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות נו עמוד א]דקודשא בריך הוא סליק ברעותיה למברי עלמא ואמליך באורייתא כדין אתתקן הוא בתקונוי ואתעטר בעטרוי וברא האי עלמא וכל מאי דאשתכח בהאי עלמא הא הוה קמיה ואתתקן קמיה ותאנא כל אינון דברי עלמא דאשתכחו בכל דרא ודרא עד לא ייתון לעלמא הא הוו קיימי קמיה בדיוקניהון, אפילו כל אינון נשמתין דבני נשא עד לא ייחתון לעלמא כלהו גליפין קמיה ברקיעא בהוא דיוקנא ממש דאינון בהאי עלמא, וכל מה דאולפין בהאי עלמא כלא ידעו עד לא ייתון לעלמא, עכ"ל.
הרי לנו שה' "אמליך באורייתא" לברוא עולמו, וכל דיוקני בני האדם [מבלי חילוק בין ישראל לגוי] היו חקוקים לפניו. משתמע שהם חקוקים גם בתורה, שהרי בה ה' נמלך [ועכ"פ אין הכרח גמור מכאן].
דברים מפורשים יותר אכן כתב הגאון מוילנא בפירושו לסיפרא דצניעותא פרק ה', וזה לשונו:
"כי כל מה שהיה הווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו, וכן כל מין וחיה וכל בעל חי שבעולם וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם, וכל מין ומין ואישי המינים עד לעולם… וכן כל מעשיהם… וכן הוא בכל אדם ואדם וכו'".
ומוסיף הגר"א שהגם שזה נרמז בכל התורה התורה כולה, אך הכל מתומצת באופן יותר כללי בפרשת בראשית עד פ' נח, ובאופן יותר מתומצת בפ' ראשונה עד 'ברא אלקים לעשות' וכלל כללי הכללים בתמצות מופלג בפסוק ראשון בז' תיבות של בראשית רמוזים ז' אלפי שנה של העולם. ע"כ. והוסיף הגר"א [מא' סדר ע' תיקונין] "ונכלל ג"כ בתיבה הראשונה ['בראשית'] בו' אותיות ונקודה [שבב'] היא השביעית [כנגד ז' אלפי שנים של העולם] וכו'.
ועוד כתב הגר"א בענין פסוקי בראשית (ליקוט הנדפס סוף ספד'צ, ד"ה ג' זמנים), "בראשית – ששת הימים הראשונים היו כל השיתא אלפין שנין, ולכן מי שיודע ממעשה בראשית על בוריו בכל יום ויום, אז יוכל לידע מה שיהיה בכל רגע מהשנים וכו' עכ"ל.
וכן מפורסם מהמעשה עם הרמב"ן ותלמידו אבנר שיצא לתרבות רעה שאמר הרמב"ן שהכל רמוז בתורה, ואף שמו ושייצא לתרבות רעה שנא' אמרתי אפא'יהם אשב'יתה מאנ'וש זכר'ם – אותיות שלישיות – אבנ"ר ולבסוף אכן עלה על סירה וללא משוטים שיצאה לים הגדול והושבת מאנוש זכרו.
 
 

Print Friendly, PDF & Email
טל נענה לפני 5 שנים

נפלא ביותר! תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

12 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות