.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהלקחת תפילין ברכב בשבת
עידן נשאל לפני 4 שנים

שלום לרב!
שאל אותי אדם לא דתי- הוא נוסע ביום חמישי לטיול עד יום שלישי, ורוצה לדעת האם מותר יהיה לו לקחת את התפילין בידיעה שהוא נוסע איתם בשבת ברכב.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

שלום
נושא טלטול התפילין בשבת לצורך הנחה ביום חול נידון בהרחבה בפוסקים, ואף לקיחתם ברכב לצורך הנחתם ביום חול נידונה באחרונים. הפוסקים נוטים להתיר כשמדובר שהאדם יוצא בהיתר – כגון למלחמה וכד' ורוצה ליקח התפילין עמו. או כשנוסע ברכב בהיתר [כגון לפיקו"נ] ומרבה בשיעורים ונוטל התפילין עמו, בהסתמך על שיטת הרשב"א שריבוי בשיעורים הוא איסור דרבנן.
כאן אין הנידון דומה כלל – היות וכל יציאתו באיסור, ואין שייך לדון להיתר במרבה בשיעורים – רק כשהעיקר שהוציא הוא בהיתר, וכאן מעיקרא מה שמוציא הוא באיסור, איך נתיר הריבוי אגב האיסור??
ובפרט שלר"ן ריבוי בשיעורים הוא איסור תורה, וכאן יש גם ספק איסור תורה של הוצאה, וגם של תחומין, וכיצד נתיר לו ספק איסור תורה דהיום בשביל מצות עשה שיקיים מחר?
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות