השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךמדוע ירמיה נענש בגלל חטא רחב?
עידן נשאל לפני 3 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז!
בביאור חז"ל שהביא הרב בעניין למה נענש ירמיה כשסחבו אותו עם חבלים, אמר הרב שבא לתקן חטא רחב שהיה מזרעה שמשכה את המרגלים בחבלים.
אבל ידוע שהקב"ה פוקד עוון אבות על בנים רק בעושה מעשה אביו?
ובכלל מדוע כל הזמן נתייסר ירמיה? האם היה גלגול או משהו כזה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לעידן שלום
א. ענין דקדוק הדין עם ירמיה מלמדנו עד כמה אדם צריך לדקדק במעשיו, שהרי עברו כשמונה מאות שנה ממעשיה ועד מעשה ירמיה.
בנוגע לסיבה שהוא נענש על כך – יתכן לומר מפני שהוא היה נביא בזכותה, כמשאחז"ל שזכתה ויצאו ממנה נביאים [כמובא בילקו"ש יהושע ט], לכן גם שילם את המחיר על המעשה שלה.
ב. בנוגע לגלגולו של ירמיהו – הוא היה גלגול של שלמה המלך ע"ה, ומי שבנה את בהמ"ק ראה בחורבנו.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128