.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע קורח לא נענש בצרעת על לשון הרע?
יואב נשאל לפני שנה 1

שלום כבוד הרב ישר כוח על האתר והשיעורים.

התקשיתי, למה בפרשת בהעלותך ראינו שמרים מדברת על אחיה משה ומקבלת עונש מידי – צרעת, והשם מסביר לנו מי זה משה רבנו ואת גדולתו כדי שיובן שעל משה אדם גדול כזה לא מדברים.
אז למה כאשר קרח דיבר על משה רבנו הוא לא נענש בצרעת? ולמה לא מיד?
(ועיקר הקושי נוגע לענין הצרעת, שזה עונשו של בעל לשון הרע, כי ראינו כמובן לבסוף שנענש בעונש אחר).

תודה מראש על התשובה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

ליואב שלום
בשאלתך עסק הכלי יקר [במדבר פרק יז פסוק ה, אפשר לשמוע בשיעורים שלנו על הכלי יקר כאן] ונצטט את לשונו:

וטעם לצרעת דוקא, היינו לפי שמצינו (ערכין טז א) שהצרעת בא על גסות הרוח ועל לשון הרע, שכן עוזיהו נצטרע על שגבה לבו עד להשחית (דברי הימים – ב כו יט), ומדברי קבלה ילפינן שנאמר (חבקוק ב ה) גבר יהיר ולא ינוה שלא ישאר בנוה שלו לפי שסופו לישב בדד מחוץ למחנה. ואילו היו ישראל בלתי מאמינים בנבואת משה מסתמא היו חושדים אותו כי לבעבור השתרר עליהם הוא רוצה למושכם אחריו ואילו היו אומרים אליו לא נראה אליך ה' בלשון נוכח היו ודאי בכלל מספרי לשון הרע ומשני צדדים אלו היו נלקין בצרעת ועל כן חזר הדין על משה שחשדם שלא כדין.
וצרעת ביד דוקא כמו שאמרו חז"ל (ערכין טו ב) כתיב מות וחיים ביד הלשון (משלי יח כא), וכי יש יד ללשון? אלא מה היד ממית אף הלשון ממית שנאמר (ירמיה ט ז) חץ שחוט לשונם, שוחט כתיב כי הרי זה בא להיות שוחט לאחרים ונמצא שחוט כי לשון הרע תלתא קטיל (דברים רבה ה י).
וכן קרח היה בכלל כת ליצים כדאיתא במדרש (שוחר טוב תהלים א). וסימן לדבר קרח ראשי תיבות קשת רומח חרב על שם שנאמר (תהלים נז ה) בני אדם שיניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה.
ומה שלא נענש קרח בצרעת כמשה לפי שהיה קים ליה בדרבה מיניה, שהרי כפר בעיקר ובתורת משה ורצה לבטל השררה אשר מזה הצד נתן הדין שיהיה מן הבלועים, ועוד שכבר ראה מעשה ה' הגדול מה שלא ראו ישראל בשליחות ראשון של משה.
וזה שאמר זכרון לבני ישראל וגו' למען אשר לא יקרב איש זר להקטיר קטורת, כי הזר הקרב מסתמא הוא חולק על נבואת משה. ומכל מקום הזר הקרב לא יהיה כקרח ועדתו שוה בעונש כי קרח ועדתו היו בו חטאים גדולים זולת זה, אלא יהיה כאשר דיבר ה' ביד משה לו, כמשה שלקה בידו בצרעת כך ילקה בצרעת כל החולק על הכהונה: עכ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות