.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמהו המקור לדברי הרמח"ל שה' יצר עולמו גם לאפשרות בה יהיו רשעים ועונשים?
חיים וובר נשאל לפני שנה 1

הרמח"ל בדרך השם, חלק ב, פרק רביעי, סעיף ו בסופו, כותב וז"ל "וכמו שנבראו כל שאר ההזקים והענשים על התנאי, וכמאמרם זכרונם לברכה"
לאיזה מאמר חז"ל הרמח"ל מתכוון פה? כי בעצם הוא מחדש כאן שבעצם בריאת העולם נבראו כאילו שני מצבים במציאות בכח, ויצאתם לפועל בבריאה תלויה בבחירת האדם.
אשמח לדעת לאיזה מקור בדברי חז"ל הוא מתכוון.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לחיים שלום
הרמח"ל בדעת תבונות [פסקה ק"ל] מציאות הבריאה ותפקיד ישראל בה – כתב:
סדרי השפעת הטוב נבראו בהתאם למעשי הצדיקים העתידים להיות וגדרי הקלקולים בהתאם למעשי הרשעים שיהיו.
ותראי, כי באמת צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. וענין זה לימדוהו אותנו רז"ל במדרש, שאמרו (ב"ר ג, י): "מתחלת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים"; וכן אמרו (ב"ר, ח, ד): "מה עשה הקדוש ברוך הוא? – הפליג דרכם של רשעים מכנגד פניו, ושיתף בו רחמיו ובראו". והיינו כי כל בריאת העולם מתחלה היתה בדרך צפיית עתידות, כי היה צופה מה שהיה עתיד להיות, והיה מתקן סדרים לצורך כל העתיד. והנה בצפיית מעשה הצדיקים היתה השמחה לו ית', ונולד מזה כל סידור ההשפעה הטובה, ובצפיית מעשה הרשעים – כל העדר ההשפעה והקלקול. ומשם והלאה נשאר חק ההנהגה בדרך זה, כי מעשי הצדיקים יולידו השמחה לו ית', וזה מקור לכל הטובות, ומעשי הרשעים, כביכול, יעציבו את הלב, וזה מקור כל הרעות. עכ"ל.
כוונת הדברים שהקב"ה יצר מציאות של מיתה בעולם, הגם שאם לא היה האדם חוטא – לא הייתה מיתה. בע"כ שה' צפה מעשיהם של רשעים, ויצר בעולם 'אופציה' של קיום במקרה של רשע ועבירה, ובעולם כזה יש מיתה. וכן הלאה עזה"ד בעניינים רבים.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות