.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמה הביאור בדברי המלבי"ם – דת אלקי, דת נימוסי, ודת טבעי?
ישראל נשאל לפני שבוע 1

מה פירוש דברי המלבים בבראשית פרק ד פסוק י' באומרו שיש "דת א-לוקי" "דת נימוסי" ו- "דת טבעי" מה פירוש כל אחת ואחת מדתות אלו?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שבוע 1

לישראל שלום

אלה ביטויים שהמלבי"ם מרבה להשתמש בהם, ונבארם.

א. דת אלקי – מה שהקב"ה קבע בתורתו. אלה הם דברים שלא בהכרח נתפסים בשכל, כמו החוקים [פרה אדומה, שעטנז כו'], אך לאו בדוקא, אלא כל המצוות שבאו לנו מחמת הציווי האלקי.

ב. דת נימוסי – אלה החוקים שחקקו בני האדם, להתנהלות אנושית וחברתית נאותה. [נימוס = חוק].

ג. דת טבעי – זה מה שמגדיר המלבי"ם [בראשית ו – יב] "הדת הטבעי ומצות שהטבע מחייבתן כמו הרציחה ולקיחת נשי חבריהם בחזקה וכדומה". עכ"ל. אלה הם דברים שעל פי טבע הבריאה על האדם לשמרם, גם אם אין שום חוק כתוב שיש להמנע מעבירות אלה, זה כמו 'קומונסנס' – הגיון טבעי פשוט אצל כל בריה שלרצוח זה שלילי, וכעזה"ד.

[במאמר המוסגר – בהבדל בין הדת הטבעי לדת האלקי – מבאר המלבי"ם את הפסוק 'קול דמי אחיך זועקים אלי מן האדמה':
אומר המלבי"ם [בראשית ד – י] "יש הבדל בעונשים בין החטא שחוטא נגד הדת האלהי או הנמוסי ובין החטא שחוטא נגד הדת הטבעי כמו שהוא ברציחה, שהיא נגד הדת הטבעי.
כי החוטא נגד הדת האלהי אין ענשו טבעי רק השגחיי, אבל החוטא נגד הדת הטבעי ענשו טבעי, ר"ל שהטבע עצמו תענישו, שלכן אמר על הרציחה ולארץ לא יכופר כי אם בדם שפכו כאלו יקבל ענשו מן הארץ עצמה, כמ"ש כי אבן מקיר תזעק הוי בונה עיר בדמים שהארץ מתקוממה לו להענישהו.
וז"ש אחר שדמי אחיך צועקים אלי ומבקשים משפט, ואין צועקים במרום לבקש עונש שמיימי, רק צועקים מן האדמה למטה לבקש עונש הבא מן האדמה והטבע":].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות