השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמה הברכה על מרק ירקות
חובב נשאל לפני 6 שנים

שלום וברכה לכבוד הרב.
מרן השו"ע סימן רה’ סעיף ב’ כותב: על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק. והני מילי כשבישלם בלא בשר אבל אם בישלם עם בשר מברך עליו שהכל.

מתי מברך על המרק ברכת בורא פרי האדמה? אשמח שהרב יסביר את מרן השו"ע.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

אדם שבישל ירקות ונימוחו כולן במרק והמרק סמיך מברך בורא פרי האדמה [בתנאי שהוא שלא בתוך הסעודה] כמו כן אם המרק הוא נוזלי אך יש בתוכו כמה חתיכות של ירקות, מברך על הירקות האדמה ופוטר את המרק. אנו מצרפים כאן את דעת הטור שעל מי שלקות מברך את ברכת השלקות, ופוטר את המים, ולכן אין לברך על המרק בנפרד.
לדעת הגר"ע יוסף זלה"ה אם המרק נוזלי כמו מים ואין שם ירקות בעין, אף שבישל את המרק עם ירקות והם נימוחו לתוכו כיון שאינו סמיך ואין הירקות ניכרים בתוך המרק – מברך שהכל. ואם עבר ובירך בורא פרי האדמה יצא [חזון עובדיה על הלכות ברכות עמוד קסד] דאף שהעיקר לברך על המרק בורא פרי האדמה גם כששותהו לבדו כדין מי שלקות וכדעת מרן השו"ע, מ"מ טוב לחוש לדעת החולקים ולברך עליו שהכל, ורק בסמיך מחמת הירקות לברך אדמה.
לעומת זאת במרק ירקות שנתבשל עם בשר ואין שם ירקות בעין לכל הדעות ברכת המרק שהכל שהבשר עיקר.
אבל אם יש שם ירקות בעין אף על פי שנתבשלו עם הבשר – מברך על הירקות בורא פרי האדמה, אף שקיבלו טעם מהבשר, וגם מסתמא הירקות הם הרוב ונחשב לעיקר, ואינו מברך על הבשר. אבל אם הבשר חביב עליו יותר יברך שהכל על הבשר תחלה [חזון עובדיה על הלכות ברכות עמוד קמו].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128