השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךמה ההבדל בין פצע לחבורה לדעת המלבי"ם?
אשר נשאל לפני 7 חודשים

המלבים כותב על הפסוק 'פצע וחבורה ומכה טריה' ש'פצע' זה מכת חרב המתרפאת על ידי סגירה שהדם לא יוצא לחוץ,

לעומת 'חבורה' שזה מכה עם שטף דם פנימי שרפואתה על ידי פתיחה וניקוז הדם המוגלתי. ושניהם יהיו באותו מקום ולכן לא יהיה שייך לרפאות את המכה.

איך יתכן שיש במקום אחד ובאותה הנקודה גם מכה פנימית וגם מכה חיצונית ?

בתודה ובברכה

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

לאשר שלום
נצטט את לשוונו של המלבי"ם:
מלבי"ם ישעיהו פרק א פסוק ו
פצע. הוא מכת חרב שנפתח הבשר: וחבורה. היא מכה שהדם נצרר בתוך הבשר.
ורפואת הפצע הוא להניח תחבושת שיסגר המקום הנפתח וירפא,
ורפואת החבורה היא להניח סמים מרככים שיפתח מקום שנצרר הדם והמוגלא שיצא המותרות לחוץ,
וכשיש פצע וחבורה במק"א אין לו רפואה, כי רפואת הפצע מזיק אל החבורה וכן להפך, ור"ל פצע וגם חבורה במקום הפצע: עכ"ל.
אתה הבנת שיש בדיוק באותה נקודה – באותו סנטימטר – גם פצע וגם חבורה, ולכן הוקשה לך.
אך הפשט הוא שבאותו האזור יש גם פצע וגם חבורה, ונתנינת הסמים והתחבושות הינה באופן כללי על האזור שבו הפצע וחבורה, והמזיק לזה מועיל לזה, ולהיפך.
[מעין מה שאחז"ל במסכת חגיגה דף ה. רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי (דברים לא, כא) והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לו מאי רעות וצרות אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבא ופרש"י זיבורא ועקרבא – נקיט הכי משום דאמרינן במסכת ע"ז בפרק אין מעמידין (דף כח:) חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא וחילופא סכנתא, הלכך היכא דנכתיה זיבורא ועקרבא נעשות צרות זו לזו, דלית ליה תקנתא לא בקרירי – דקשה לעקרב, ולא בחמימי – דקשה לזיבורא]:

Print Friendly, PDF & Email
אשר נענה לפני 7 חודשים

יישר כוח גדול.
הנחתם את דעתי !!!
וכן תודה על התוספת של הגמ' בחגיגה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128