השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמה הטעם ש'טומאה הותרה בציבור'?
עידן נשאל לפני 4 שנים

שלום לרב בועז!
מהו הטעם לכך שטומאה הותרה בציבור?
(מלבד הלימוד מהפסוקים) האם יש הבנה בזה מדוע התורה בכלל וחז"ל בפרט התירו לציבור טמא להקריב קרבנות?
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לעידן שלום
ההלכה שטומאה הותרה בציבור נלמדת בגמ' פסחים [דף עז עמוד א] מפסוק:
"מנהני מילי? דתנו רבנן: וידבר משה את מעדי ה', מה תלמוד לומר? לפי שלא למדנו אלא לתמיד ופסח שנאמר בהו במועדו, במועדו – ואפילו בשבת, במועדו – ואפילו בטומאה". 
מכאן למדים שכאשר רוב הציבור טמאים הם יכולים להקריב בטומאה קרבנות שקבוע להם זמן [כגון תמידין ומוספין, ולא נדרים ונדבות וכיוצ"ב].
מן הגמ' אנו רואים שזו גזירת הכתוב, ללא סברה וטעם.
אם בכל זאת נרצה לחפש טעם לדבר, אפשר לומר שהיות והקרבנות מרצין על הציבור, תמיד של שחר על עבירות של לילה, ושל בין הערביים על עבירות של יום, ובקרבנות הקבוע להם זמן יש תיקון [מה שלא קבוע לו זמן – ניתן להמתין עמו עד שייטהרו], לכן לא אסרה התורה להקריב אפילו בטומאה לגודל הצורך וההכרח בריצוי וכפרה לכלל.
ה' יבנה לנו בית המקדש במהרה ויטהר את כלל ישראל אכי"ר!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128