.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמה הכוונה "טבל של דמאי" בפירוש הקהתי?
איתמר נשאל לפני שנה 1

שלום לכבוד הרב,
אני לומד משניות לפי הסדר כפי שהרב שלי הדריך אותי עם פירוש ברטנורא וקהתי.

במקביל אני לאחרונה התחלתי גם להקשיב לשיעורי הרב ואני תמיד מתפעל מהסדר המופתי של השיעורים!

מה הכוונה בקהתי "מה הכוונה "טבל של דמאי" בפירוש הקהתי במסכת דמאי פ' א' משנה ב'?
איך זה יכול להיות טבל של דמאי הרי אלו מושגים מנוגדים?

תודה רבה לכבוד הרב.

Print Friendly, PDF & Email
5 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לאיתמר שלום
אני שמח לשמוע שהנך מפיק תועלת מהשיעורים.
בנוגע לביטוי 'טבל של דמאי' – הוא לא ביטוי שהמציא הקהתי, אלא מופיע גם בשאר מפרשי המשנה, ומקורו מהירושלמי:
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מעשר שני פרק ג
אמר רבי זעירא ובלבד בפירות שהן טבולין לדמאי הא דמאי עצמו כבר תפסתו מחיצה: עכ"ל.
ומשמעות הדברים – יש טבל ודאי, שזה אומר פירות שנתחייבו במעשרות וטרם תוקנו.
ויש טבל של דמאי – פירושו דמאי – פירות ע"ה שהפריש עליהן רק תרומה גדולה – אך טרם הופרשו שאר מעשרות [למעשה רוב ע"ה מעשרים, אלא בשל המיעוט אמרו להפריש מהדמאי] הרי זה נחשב לטבל של דמאי.
 

Print Friendly, PDF & Email
איתמר נענה לפני שנה 1

תודה רבה לכבוד הרב אבל לא הבנתי משהו – אם דמאי זוהי תבואה שיש לנו ספק אם ע"ה הפריש תרומות ומעשרות, מה ההבדל בין דמאי, לבין טבל של דמאי? 

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

זה בא לאפוקי מעשר שני של דמאי, שזה הפשט שם לפי חלק מהמפרשים, וי"א אף שזה מוכרח מהמשך לשון המשנה.

Print Friendly, PDF & Email
שלום נענה לפני 2 שבועות

הרב יכול להסביר להרחיב את התגובה האחרונה שלו? לא הבנתי עדיין את ההבדל בין דמאי לטבל של דמאי

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שבועות

כפי שכתבתי בתחילה – אין הבדל. דמאי פירושו טבל של דמאי – דמאי פירות ע"ה שהן בחשש שלא הופרשו עליהן תרו"מ.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 10 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות