.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהמה המטרה בכך שהאפיקורסים והמינים גיהנום כלה והם אינם כלים?
מנחם אליצור נשאל לפני 3 שנים

לכבוד הרב שלום למדנו במסכת ראש השנה דף י"ז על המינים והאפיקורסים שנידונים לדורי דורות בגיהנום, "גיהנום כלה והם אינם כלים" ומבוכתי רבה ולא זכיתי להבין מדוע? מה רווח יש בכך? למי זה טוב שישנם נשמות שסובלים לדורי דורות עד אין סוף? אם היה וצריך לכלות אז יכלה אבל לסבול למה? הרי לכל עונש יש נפקא מינה להבא, ללמד לקח וכדומה, ופה שאינו נגמר העונש איזה לקח ילמד?

ועוד הרי הגיהנום הוא זכות ותיקון כידוע (שהרי רבי מאיר הצליח לזכות ולהכניס את אלישע בן אבויה רבו לגיהנום במסכת חגיגה והפרסים "מזומנים" לגיהנום במסכת ברכות וכ'ו) אך כאן לא ברור הרי התיקון לא נגמר בהם ומה זכות יש כאן?

ועוד הרי השם יתברך ברא עולמו כדי להיטיב לנבראים (כמו שלמדנו בספרי הרמח"ל דרך ה\' דעת תבונות מסילת ישרים) והאדם לא נברא אלא להתענג על ה' , ורצה שיהנו בתכלית ההטבה שתהיה בזכות ולא בחסד, ואם כן זה רצונו וכל העולם נברא לכבודו, הרי חס ושלום שמיעוט כבודו יש כאן, שנשמות אלו לא רק שלא זכו להטבה שלמה אלא לבסוף אף להטבה מועטת לא זכו, וצער יש בזה וודאי, מעשה ידי טובעים בים, שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי בסנהדרין…

ועוד שכתוב בשמואל שהקב"ה חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, וזכורני בשם החיד"א ז"ל שזה כפשוטו כך וכל אחד יזכה לבסוף רק השאלה כמה יסבול בדרך וכמה יזכה לבסוף, אבל בסוף רצונו של השם להיטיב יצא לפועל כך או כך.

ועוד שהרי עונש ותיקון באים בפרופורציה לנזק שנעשה ופה אדם שימי שנותיו 70 שנה אם בגבורות 80 שנה נידון לסבול לנצח.

תודה רבה לרב ויישר כוחו על כל השיעורים המרתקים והנפלאים.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

למנחם שלום
לא אוכל להאריך, רק אומר בקצירת האומר, שמקובלנו כהאריז"ל שאומר שכל הנשמות לבסוף תתוקנה, ואפילו בלעם הרשע. רק השאלה היא כמה הרפתקי יעדו עליה וכמה זיכוך יצטרך לסבול עד אז.
וכמו"כ גיהנם כלה ואינם כלים מובא גם במשמעות הפוכה – שהגם שיכלה הגיהנום, הם לא יכלו ויהיה להם תקומה. יש בזה אריכות דברים ברב דסלר, דיברנו בשיעורים על המכתב מאליהו, תעיין במפתח הספר.
רק שאעיר ואומר – בנוגע למה שכתבת אודות הפרוצפורציות – מי שאינו מבין את חומרת העוון של המריית פי ה' – כיצד יוכל לשאול על פרופורציות?
יש פרופורציה בין מי שהוציא קליפה מתוך מאכל בעדים והתראה – לעונש של סקילה? או אף בלא עדים – כרת?
בוודאי שיש, רק ששאלתינו נובעת מקטנותינו, אך אם היינו מבינים את גדלות הבורא, וקטנות הממרה, היינו מבינים את הפרופורציה…

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות