השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותמה המקור לכך שמי שמקיים מצוה בשותפות – נחשב כאילו כל אחד קיים את כל המצוה לבדו?
אורי נשאל לפני 2 חודשים

שמעתי בשם ה"שדי חמד" שכמה אנשים שעשו מצוה בשותפות נחשב לכל אחד כאילו קיים את כל המצוה (כגון קריאת תהלים המחולק) האם זה נכון? וא"כ היכן זה כתוב בשדי חמד?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

"טרם אענה – והם יקראו"…
הרב אורי הספיק למצוא את המקור ולשלוח אלי – והריני לצטט:
 שדי חמד מערכת המ' כלל קצח:

"ומצווה שעושין אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדה.
ומטעם זה נוהגים כל בני ישראל לעשות חברת ש"ס ומחלקים את הש"ס בין כמה בני אדם, שכל אחד שיקח מסכת אחרת, ועושין סיום פעת אחת בשנה. ושורת הדין נותנת שיטול על אחד שכר טוב כאילו למד כל הש"ס כולה.
וכמו מה שנוהגים שעושים החברה לכתוב ספר תורה בשותפות הדין נותן שכל אחד יקבל שכר כאילו כתב כל הספר תורה לעצמו כו'". עכ"ל.
ונוסיף ונאמר – שכן כתב החפץ חיים [אהבת חסד פרק טז] שאם הרבה אנשים משתתפים יחד כדי ליתן הלואה לעני נראה פשוט שהקב"ה יחשב לכל אחד כאלו הוא לבדו הי' הגומל חסד כיון שבלאו הכי במיעוט המעות שלו לא הי' העני יכול להשיג המבוקש שלו.

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128