.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמה נכתב בלוחות הברית – זכור או שמור??
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,

חז"ל אומרים במסכת שבועות (דף כ ב)

כתוב: "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות כ) וכתוב [בחומש דברים]: "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת"? מיישבים חז"ל שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו [בבת אחת], מה שאין יכול הפה לדבר, ומה שאין האוזן יכול לשמוע כו'".

לפי זה לא הבנתי – מה בפועל היה כתוב בלוחות – זכור? שמור? זכור ושמור?

תודה לכבוד הרב!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
בשאלה זו דשו קדמונים. אזכיר כמה שיטות שנאמרו בזה, וה' היודע.

דעת הרס"ג שבלוחות הראשונות נכתב זכור, ובאחרונות שמור, כפי שבא לידי ביטוי בתורה.
הראב"ע חולק עליו ואינו מסכים שהיה שינוי בין הלוחות. [ובפרט שבתורה נכתב במפורש וכתבת על הלוחות את הדברים אשר היו על הראשונים אשר שברת"].

הרמב"ן כתב שבלוחות הראשונות והאחרונות היה כתוב זכור בלבד, ושמור נמסר בע"פ.
הרדב"ז [שו"ת סי' תתקפ] אינו מקבל את דבריו, וסובר שהיה כתוב הן בראשונות והן בשניות "זכור ושמור".

יש שכתבו [תלמיד הרשב"א כי תשא פל"א] שבלוחות היה כתוב רק "שמור". ואף להוכיח מנוסח התפילה בשבת – שמספרים שהגר"ח מבריסק בעודו ילד נשאל ע"י המלמד שאלה זו והשיב כן, שהרי אנו אומרים בתפילה "שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת" ולא 'זכירת' שבת…

אולם הרוקח מבאר וכתוב בהם שמירת שבת – חוזר על הלוחות האחרונות – ששם נאמר שמור, כדעת הרס"ג.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות