.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר לכבות בשבת אור הנדלק בגלאי נפח, כדי שלא ייכשלו בו?
עידן נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב בועז!
בשיעור בהלכות שבת אמר הרב שאם אדם גרם לעבירה בשבת מותר יהיה לו לחטוא כדי להציל חבירו מאותה עבירה.
לדוג' אדם שהביא לחבירו פירות לא מעושרים יכול לעשר בשבת כדי לפטור פירות חבירו.
יש לנו אור (ליבון) שנדלק ע"י גלאי נפח:
1.האם הדלקת אור זה היא מדאורייתא או שבגלל שזה נפח זה נחשב מדרבנן?
2. אם שכחתי את האור דולק בשבת, האם יהיה מותר לי לכבותו כדי לא לגרום לחילול שבת אצל יהודי אחר?
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לעידן שלום

1. הדלקת אור בצורה זו נחשבת לדרבנן, ואם כלל אינו יודע שידלק האור ועבר ונדלק – הרי זה קל אף יותר ונחשב ל"מתעסק" שע"פ פשט לרוה"פ אף כפרה אינו צריך.

2. במצב בו הושאר גלאי נפח דולק – העצה היא בעת הפעולה שלו, לכסות את הגלאי עם מגבת וכד' כדי שלא ימשיך לפעול. לכבות בידיים לא הותר לך, שלא אומרים לאדם חטוא חטא חמור שיינצל חבירך מחטא קל, ובפרט כאן שלמי שאינו יודע הווי רק "מתעסק".

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות