.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר לקרוא ספרי חולין בשבת?
הודיה נשאל לפני 9 חודשים

שלום הרב,
מותר לקרוא ספרי חול בשבת?  (ספרים נקיים מבחינת ההלכה)
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 9 חודשים

להודיה שלום
בענין קריאת ספרי חול בשבת רבו הדעות.
נצטט תחילה את השו"ע
שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז
סעיף טז
מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת; ואף בחול אסור משום מושב לצים (תהילים א, א), ועובר משום אל תפנו אל האלילים (ויקרא יט, ד) לא תפנו אל מדעתכם; ובדברי חשק, איכא תו משום מגרה יצר הרע; ומי שחיברן ומי שהעתיקן, וא"צ לומר המדפיסן, מחטיאים את הרבים. הגה: ונראה לדקדק הא דאסור לקרות בשיחת חולין וספורי מלחמות, היינו דוקא אם כתובים בלשון לע"ז, אבל בלשון הקודש, שרי. (וכנ"ל מלשון שכתבו התוספות פרק כל כתבי, וכן נהגו להקל בזה).
האור לציון אוסר, אא"כ מדובר בסיפורים על גדולי ישראל.
הרב עובדיה ב'מעין אומר' השיב שאין לקרוא גם אם לא מוציא המילים בפיו, ואמר 'תקרא דברי תורה'. [וע"ש בהערות].
הגר"ח קנייבסקי השיב בזה שאם הספר מביא לידי תורה ויר"ש מותר.
הגר"נ קרליץ כתב לאסור, אך מאידך אין למחות בקורא, אא"כ מדובר בבן תורה שאז ודאי יש למחות בו.
השבט הלוי כתב להתיר רק אם יוכל לבוא לידי מוסר ולהלהיב הלבבות לעבודתו וילמד מזה איזה מוסר השכל ויראת שמים.
הצדדים להקל – בעיקר לנוהגים כרמ"א – הם א. מצד שאינו מוציא בפיו, ב. שכתובים בלשה"ק, ג. מפני שמתענג בזה.
ואעפ"כ כפי שהבאנו את גדולי פוסקי דורנו שנוקטים לאסור.
בשולי הדברים – 
כשמדובר בספר חילוני / גויי, יש בעיה לקרוא גם בחול, מפני שאין ספר חילוני 'נקי'. גם אם אין בו דברים המנוגדים להלכה באופן ישיר, האדם הכותב ספר, מכניס את 'רוחו' בספר, והחילוני או הגוי – מכניס רוח עיוועים של קרירות בכל ענייני אמונה, גישה חילונית למציאות, סלנג דיבור, מידות רעות [אנוכיות, נקמנות, גאוה וכו'] וכל זה נמצא ב'סבטקסט', כך שזה יותר גרוע, מפני שאנו נוטים להתגונן כש'תוקפים אותנו' או את אמונתינו חזיתית, אבל אם הדברים שזורים ומושחלים בעדינות בתוך הסיפור – אנו 'רדומים' כלפיהם, וקולטים אותם יותר!
 

Print Friendly, PDF & Email
מיקי נענה לפני 2 שבועות

האם לנשים הדין שונה

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שבועות

אין הבדל, רק שלאיש נוסף הענין של ביטול תורה, מה שלא שייך באשה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

13 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות