.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהמידות שהתורה נדרשת בהם קבלה
Sfs נשאל לפני 8 שנים

שלום הרב, הרמב"ם בהקדמותיו לפירוש המשנה ועוד רבים מביאים את י"ג מידות בתור "הלכה" למשה מסיני. והרי ידוע שאין מחלוקות בהלכה למשה מסיני. אז איך יכול להיות שהלל אמר רק 7 מידות. לאחריו רבי ישמעאל אמר 13 אך רבי עקיבא חולק על מידה אחת (ריבוי ומיעוט). ולאחריו נאמרו ל"ב מידות. של רבי יוסי הגלילי. ואם הרב יכול לענות בתשובתו על דרך שהלל חלק על מידותיו של רבי ישמעאל . (כי במידה של 'כיוצא בו במקום אחר', שמוזכרת אצל הלל לא מופיעה אצל רבי ישמעאל).

Print Friendly, PDF & Email
4 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

אשמח אם תצטט את לשון הרמב"ם בו הוא כותב שי"ג מידות הן הלכה למשה מסיני.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

לכן ביקשתי שתצטט – כיון שאם לא שמת לב – ברמב"ם כתוב בדיוק הפוך.
"רצו לומר, העניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט ובשאר י"ג מידות, והם מקובלים מפי משה מסיני, וכולם אע"פ שהם מקובלים מפי משה, לא נאמר בהם הלכה למשה מסיני, שאין לומר פרי עץ הדר, הוא אתרוג, הלכה למשה מסיני, או חובל בחברו משלם ממון, הלכה למשה מסיני, שכבר נתברר לנו, שאלו הפירושים כולם מפי משה,
מעבר לכך – שאתה הבנת "בכלל ופרט ובשאר י"ג מידות והם מקובלים מפי משה בסיני" שזה חוזר על י"ג מידות, ואין זו כוונת הרמב"ם, אלא כוונתו שהעניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט וכו', אותם העניינים הם הם המקובלים מפי משה בסיני [וזה חוץ ממה שציינתי בתחילה שזה עדיין לא הלכה למשה מסיני].

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

מחלוקות בחז"ל הן נושא רחב מאד, ולא כאן המקום להאריך בזה.
די שנאמר שמאז הלל ושמאי תמיד היו מחלוקות, ובעצם מאז שבטלה הסנהדרין אליה היה מגיע כל דיון ומקבל הכרעה חד משמעית, נוצרו מחלוקות בחז"ל, וזה דבר לגיטימי, הגם שהוא בעצם מורה שנתמעטו הלבבות והתורה אצלם ככלב הלוקק מן הים הגדול, וכמכחול בשפופרת, מה שמורה על מיעוט התורה במשך הדורות.
עם כל זה לתורה יש מנגנון גיבוי כך שאם חלק מן התורה משתכח ישנה אפשרות להחזירו על ידי לימוד מתוך התורה על ידי המידות שהתורה נדרשת בהם.
ככלל, גם כשיש מחלוקות יש לדעת שאין אנו מדברים לעולם במושגים של אמת ושקר, כיון שכל הדעות הן אמת, שהרי כשמסר הקב"ה את התורה למשה מסר לו מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא, כך שכל דעה בחז"ל היא פן בתורה. רק שלצורך הכרעה והנהגה למעשה יש צורך בשיטה אחת, ולכן ישנם כללי פסיקה על מנת להכריע למעשה, אך אין זה אומר ששיטה זו אמת והשיטה הדחויה מן ההלכה ח"ו אינה אמת.
וה' ישיב שופטינו כבראשונה ותשוב להיות תורה אחת ודברים אחדים אכי"ר.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

לא כל כך ברורה לי שאלתך. כפי שאתה מבין שניתנו מהבורא מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא, מה כל כך קשה להבין שבאותה מידה ניתנו משמים ב' דרכים ללמוד את התורה – דרך כלל ופרט ודרך ריבוי ומיעוט?
כפי שניתנו משמים דרכים רבות ללמוד את התורה – דרך הפשט ודרך הרמז, דרך הדרש ודרך הסוד, כך ניתנו דרך כלל ופרט, ודרך ריבוי ומיעוט. ואם נלמד בדרך אחת – יצא טמא – כאחת מהמ"ט פנים, ואם נלמד בדרך שניה יצא טהור – כאחת מהמ"ט פנים טהור.
הדברים הם פשוטים ואין צורך לסבך את הענין כדי להבינם.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות