השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמי ש"אינו רואה את הנולד" – זו מידה רעה?
אנונימי נשאל לפני 6 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
נהנים מאד מהסברך הנפלא לספר רוח חיים.
הרב מבאר שם בנוגע לשאלה למה אין את "האינו רואה את הנולד" כמידה רעה? והרוח חיים מסביר שהסיבה היא מפני שהצדיקים עושים הכל לשם שמיים ואינם מסתכלים על הנולד ולכן אין זו מידה רעה.
והוקשה לי, שלמען האמת הם כן מסתכלים, אמנם לא מבחינת שכר ועונש, אלא איזה צער או נחת ייגרם לקב"ה כתוצאה מהמעשים השליליים, ומכח זה נמנעים מלהכעיס את הקב"ה!
ואם כן חזרה השאלה מדוע התכונה של "אינו רואה את הנולד" אינה מצוינת כתכונה שלילית?
בברכה.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
Best Answer
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
אני שמח לשמוע שאתה מפיק תועלת מהלימוד בספר 'רוח חיים' לגר"ח וולז'ין. חילך לאורייתא!
בנוגע לשאלה – 
אם תדייק בלשונו של הרב שם, תראה שהגר"ח כותב שהיות וחשבון של "הפסד מצוה כנגד שכרה" יתכן רק בעובד על מנת לקבל פרס ושכר, והעובד לשמה שלא על מנת לקבל שכר מעלים עיניו מהשכר העתידי ואינו מהרהר בנולד הזה, [כדי שלא יפתהו לעשות לשם קבלת השכר], לכן לא אמר בהמשך ש"אינו רואה את הנולד" זו מידה רעה, שלא ניתן להחליט כן, היות ו"לפעמים הוא יותר טוב, בענייני העולם הבא" תדייק בלשונו – "לפעמים"!
 
ובכל אופן, עצם הצער של הקב"ה ממעשה העבירה אינו בבחינת "רואה את הנולד" שזה שייך רק במשהו עתידי, אדם הנמנע מעבירה מצערו ית' הוא "רואה את ההווה" שהרי ברגע זה שהרשע עושה עבירה הוא מצער אותו!
"רואה את הנולד" שייך לומר ביחס לשכר / עונש שיש לאדם עובר העבירה – בעתיד, ולא ביחס לקב"ה, שאצלו השמחה / הצער הנם בהווה!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128