.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם לאדם שיש ספיקות באמונה יש בכל זאת לקיים מצוות?
קובי נשאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
רציתי לשאול אם מישהו מסתפק בעניין האמונה באמיתתה נניח 30 70? (30% לאמונה לצערינו ייתכן אולי 50 אינני יודע).
האם ראוי לו להמשיך לקיים מצוות? האם יש עניין בכך? האם ניתן להוציא ידי חובה מישהו? האם ניתן להמשיך לשמור מצוות כיהודי רגיל כמו להיות ש"ץ וכו' או שמא יש בעיות בעניין?
נ.ב
מובן שאם יש בעיות בעניין זה אז לא ברור מדוע להמשיך לקיים מצוות… רק ברור שאינני מתכוון לקחת עבור 70% סיכון כה גדול בלעשות עבירות ואכן אני מתכוון לחיות את כל חיי בקבלת עול תורה ומצות (אומנם מספק) אלא אם כן ברור מכל הפוסקים שזהו כמעשה קוף ואז אין שום טעם כמובן…

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

למסתפק שלום
לא ברורה לי שאלתך. הנך מתייחס לספקותיך באמונה כעובדה מוגמרת, ולא היא.
ספיקות צריך לברר. התורה מצווה "וידעת היום והשבות אל לבבך" – וכתב הרמב"ם [בהלכות יסודי התורה פרק א הלכה א]:
"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו". 
היהדות היא הדת היחידה המדברת על "ידיעה" ולא על "אמונה". ישנן דרכים רבות להוכיח אמיתות המצאות הבורא, ונתינת התורה מסיני.
שומה עליך לברר זאת, שהרי ללא זאת הנך חי את חייך בכפירה באלוקים חיים, דבר שללא ספק עתיד אדם ליתן עליו את הדין. שהרי אפילו גרים נענשים למה לא הקדימו לבוא ולהתגייר, ק"ו שאדם מישראל ייתבע על כך למה לא בירר אמונתו ולמדה וחקרה עד שהגיע לאמיתתה??
יש לציין – 
שלא ביארת מה הרקע הדתי שלך? ממתי התחילו הספקות? במה הנך מסופק? במציאות הבורא? במתן תורה? ביציאת מצרים? בתורה שבע"פ? 
ליהדות יש תשובות לכל השאלות, רק צריך לברר ולרצות באמת לדעת. מי שבאמת מבקש לדעת – יגיע וידע. פעמים והאדם מעדיף "שלא לדעת" כדי שזה לא יחייב אותו, ועליך לבדוק מהיכן הספיקות הללו נובעים.
בנוגע לעצם קיום המצוות – בוודאי שיש ענין ומצווה, שהרי המקיים מצוה בצורה זו אומר "הריני מקיים מצוה זו על הצד שיש בורא לעולם וציווה עליה" – נמצא שקיים בזה את ציווי הבורא. הגם שעצם הספק אינו במקום, שראוי לו להתברר על ידי העמקה ולימוד.
כוט"ס
בועז שלום

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות