.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהמתי העושים לו נס מנכין לו מזכויותיו?
טל חן נשאל לפני 7 שנים

שלום כבוד הרב
שמעתי את אחד השיעורים הנפלאים שלכם בפלא יועץ (כמדומני ערך הילול)
ובעקבות זה עלתה לי קושיה.
חז"ל אומרים שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, עושים לו נס.
ומאידך אומרים חז"ל שכל מי שעושים לו נס מנכים לו מזכויותיו.
איך שני מאמרים אלו מתיישבים?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
שאלה מעין זה נשאלה על דברי הרמ"א [או"ח תרפב ס"א] שכתב שמי ששכח על הניסים בברהמ"ז יזכיר בהרחמן – הרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו וכו' והרי אין מתפללין על הנס, שמא ינכו לו מזכויותיו?
כן הקשה בס' ישועות יעקב בשם תבואות שור [הו"ד באבן פינה נשר] ותירץ לחלק בין נס בפרהסיא לנס בצנעא שבנס שבגלוי אף שמצד הנס מנכין מזכויותיו מ"מ מאידך יש בזה קידוש ה', ולכן מותר להתפלל על זה. [וראיתי אף מי שמביא בשם הרמב"ן שבזה כלל לא מנכין מזכויותיו].
בספר ברכת רפאל [חנוכה סי' סז] כתב לחלק בין נס ההכרחי להצלה וכדו' שע"ז יש לבקש, לבין נס שאינו הכרחי.
באבן פינה [שם] כתב לתרץ ע"פ החיד"א [נח"ק פ' בשלח] שהגם שהמן היה מעשה ניסים היה מותר ליהנות ממנו, היות והיה נס לכלל, ורק בנס ליחיד מנכין מזכויותיו, ואם כן יש לומר שאנו מבקשים ניסים לרבים, [וכן ניתן לתרץ שהאומר שירה עושים לו נס – פירושו בזכותו נס לרבים].
בעין אליהו כתב ליישב שדוקא העומד במקום סכנה וסומך על הנס מנכין לו מזכויותיו, אך אם עשו נס משמיים שלא מפאת שהכניס עצמו לצורך זה – אין מנכין.
המהרש"א [קידושין כט:] נוקט שמה שמבקש בתפילתו אינו נחשב לנס שמנכין לו מזכויותיו וחשיב כטבע. [רבים מקשים על דבריו ומביאים מקורות סותרים].
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות