.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכה'סיום' במקום תענית בכורות – אפשר גם על ספר נביא או לימוד בשוטנשטיין?
stav נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב-
1) בהלכה ראיתי שאדם שלמד נביא אחד וסיים יכול לפטור את עצמו מתענית, ספר יונה שהוא קצר יכול לפטור אותי?
2) בחור שעושה אצלנו סיום מסכת דרך לימוד בשוטנשטיין האם מועיל לפטור אחרים?

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לסתיו שלום
הנושא הזה שנוי במחלוקת גדולה באחרונים.
בשו"ת האלף לך שלמה [קלוגר ח"א ס' שפו] כתב שמותר לעשות סיום אף על ספר נביא אחד אף אם הוא קטן, ונחשב לסעודת מצוה, אך בתנאי שלמדו לפי תומו ולא כיוון לסיימו בערב פסח כדי להפטר מהתענית. [בס' הדרת קודש מביא ששאל בעצמו לרב והתיר מבלי לחלק האם כיוון לסיימו או לא].
וכן הפני יהושע [ברכות יז] כתב שמוכח מן הגמ' שנהגו לעשות סיום בסיימם את ספר איוב, וכן הדין בכך ספר מהנ"ך.
גם באגרות משה [או"ח ח"א קנז] כתב שהלומד מקרא בעיון נחשב לסעודת מצוה. אך בתנאי שלמד אותו עם פירוש מרבותינו בעיון.
ובתשובות והנהגות [ח"א סי' ש] כתב שבשעת הדחק כשאינו מוצא סעודת מצוה יש להקל שילמד ספר נביא עם רש"י כגון יונה או שיר השירים ודי בזה כדי לעשות סיום.
ובשו"ת משנה הלכות [ח"ו סי' קסו] כתב שמי שמסיים את התהלים לא יוכל לעשות סיום שאין זה לימוד, אך אם יסיים אחר שלמדו בעיון עם רבותינו המפרשים חשיב סיום.
וביבי"א [א-כו] כתב שלא יסתמך על סיום בנביא אלא רק לעצמו ולא ע"מ לפטור אחרים מתענית.
בספר עלי תמר [מועד ג' מגילה עמ' נא] אומר שתרי עשר נחשבים כספר אחד לגבי סיום. כך שאין מועיל ללמוד ספר חבקוק או יונה כדי לעשות סיום. ועוד שהתרי-עשר נחשבים כולם רק לספר אחד מכ"ד הספרים. אולם אין הדבר מוסכם שיש אומרים שאף על חומש אחד אפשר לעשות סיום, וכן בתשובות והנהגות לעיל כתב שאף בלימוד ספר יונה חשיב סיום.
לסיכום:
א. לכתחילה אין לסמוך על סיום של ספר מן הנביא כשסיימו במהירות [ובודאי עם פירוש] והוא גם כן מן התרי-עשר כדי להמנע מהתענית, ומכל שכן כשמכוין לסיים לימוד בערב פסח. ועדיף שיגש לביהכ"נ וישמע סיום כראוי מאדם שלמד מסכת מהש"ס בהבנה.
ב. בשעת הדחק גדול יוכל לעשות סיום על ספר יונה וכד' עם פירוש רש"י הגם שמכוין לסיים בערב פסח, ויסמוך הפוסקים המקילים, ויועיל רק לעצמו, ולא על מנת לפטור את האחרים מן התענית בשמעם ממנו את הסיום.
ג. סיום עם שוטנשטיין בהבנה ראויה נחשב לסיום. הגם שיש מי שאומר שצריך דוקא גמ' עם רש"י, אולם אם הבין כראוי בלימוד עם כל פירוש אחר – נחשב ללימוד.

Print Friendly, PDF & Email
ציון דניאל פרץ נענה לפני חודש 1

האם סיום ספר מוסר יפטור מתענית לעצמו ולאחרים?
ואדרבא ע"י זה יחזק רבים ללמוד מוסר שעל זה נאמר שהתורה תבלין ליצר הרע כמו שכתב מרן החידא
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 4 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות