.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהסמארטפון – הרב ממליץ?
א נשאל לפני 8 שנים

שלום
שמעתי שיש סמארטפון מוכשר, האם הרב ממליץ על זה?
אני צריך בעיקר למצלמה – לצלם קורס בו אני משתתף, ולווייז.
תודה

Print Friendly, PDF & Email
7 תשובות
Best Answer
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
אפתח תחילה בנוגע לסמארטפונים הפרוצים שפסלו כל גדולי ישראל. [כאן הבאנו קונטרס שכתב הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א] בנוגע לסמרטפונים למיניהם – גדולי ישראל ללא כל יוצא מן הכלל – אסרו אותם בתכלית האיסור.
הרב שטיינמן שליט"א אמר שהמחזיק את המכשיר הזה [והוא הדין אינטרנט פרוץ] גרוע מרוצח.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר "פלאפון טרף אסור בהחלט, בחור עם אייפון צריך לסלק מהישיבה, כל המכשירים הטמאים תוציאו אותם",

הרב חיים קנייבסקי שליט"א אמר "ודאי המחזיקים בידם את המכשירים הטמאים הרי הם בסכנה גדולה ביום הדין", "ואין שום היתר בעולם להשתמש בזה, וזה השטן של דורנו השפל" "כי לא ימלט בשום אופן שלא להכשל בידו באיסורים החמורים ביותר".

הרב אלישיב זצ"ל אמר "אלו שמחזיקים מכשיר כזה מעמידים בסכנה את היהדות ועתידים ליתן את הדין",

הרב שלום כהן שליט"א אמר שכל מי שיש לו את המכשיל הזה בכיסו, כולו חטא מראשו ועד רגליו,

הרב וואזנר זצ"ל אמר שסופר סת"ם שיש לו את המכשיר הזה כל מה שכותב פסול, ואם הוא שוחט – שחיטתו נבילה. ועוד אמר שהמחזיק אין לו חלק לעולם הבא, ואף סיפר את הסיפור הבא:
סיפור מדהים שסיפר הרב ואזנר
היה זה לפני שנים בודדות בשבת שובה השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים המכונה בשם זה, עקב ההוראה הברורה בה לשוב בתשובה ולשפר את המעשים טרם חתימת פסק הדין לשנה הבאה. מרן הרב שמואל הלוי וואזנר זצ״ל, רבן של כל ישראל, עלה בגילו המופלג לדרוש בבית מדרשו לפני עשרות חסידיו את דרשת ההתעוררות שבין תפילת שחרית למוסף של שבת, ופתח הוא בסיפור מופלא שאירע עמו: ״שמעו נא רבותיי״, פתח ואמר, ״היה זה לפני כמה שנים. לבית הדין שברשותי הגיעה אשה הרה, כששאלה חמורה וקשה בפיה. נמצאת היא בשלבים מתקדמים של ההריון, וכעת הרופאים מודיעים לה אחר בדיקות יסודיות, כי ההריון אינו תקין והיא נמצא בסיכון, כך שרק אחד ישרוד את הלידה הזו – או היא – האמא או התינוק. על כן, הרופאים מציעים להפיל את העובר כעת טרם הלידה ואל לה להיכנס למצב סכנה, וכעת באה היא בבכי ובפחד לשאול את פי, האם עליה לציית לרופאים ולהמית את בנה העובר או לא. התעניינתי היטיב בכל התיק הרפואי שלה, ואחר בדיקה מעמיקה בכל כתבי וספרי ההלכה, הכרעתי אחר עמל רב כי אכן חובה עליה להפיל את התינוק וכי חייה קודמים לחיי העובר. אומנם,במקרים רבים שכאלה אומנם הורתי לערוך לידה רגילה והכל יהא בסדר, אך במקרה מיוחד זה, כל ההיבטים ההלכתיים הורו כי חובה עליה להפיל את העובר כעת.
האשה קיבלה את הוראתי ואכן הפילה את עוברה והמשיכה לחיות כרגיל. והגה, באותו לילה, כשעליתי על מיטתי, אני רואה בחלומי את אותו עובר בא אליי בחלום ואומר לי: ״רבי שמואל הלוי וואזנר- אני תובע אותך לבית דין של מעלה, על כך שהורת אמש להפיל אותי במעי אמי. דע לך, כי אף אם היתה נערכת לידה רגילה, הייתי שורד ומצליח לחיות כרגיל. אתה האחראי למותי, ועל כן אני מזמין אותך לבית דין של מעלה לדין תורה על הכרעתך״.
המשיך הרב וואזנר כשהוא מרתק את קהל חסידיו וסיפר: ״לא נבהלתי באותו רגע ולא חששתי, פניתי בחלומי בחזרה אל העובר ואמרתי לו: ״דע לך, כי אינני נבהל מדבריך, שכן הכרעת התורה ניתנה לחכמי וגדולי הדור להכריע, וכי כל מה שהם יאמרו ויפסקו כאן למטה, בעולם המעשה – כך גם התקבל ונפסק בעולם העליון למעלה. לכן, אחר שחקרתי רבות בכל ספרי ההלכה, ראיתי לנכון בצורה מפורשת כי יש להפסיק את ההריון. על כן, לך תאמר לבית דין של מעלה שכך פסקתי ואין לערער על כך״. כך פניתי לעובר ואז תם לו החלום. ומאז ועד היום, ב״ה לא קיבלתי זימון מיוחד לשמיים, שכן כך כבר הורתה התורה: ״ועשית ככל אשר יורוך״ – הבורא בעצמו מבקש מכל באי עולם לציית לגדולי הדור וחכמיו, שפיהם כפיו״.
ואז עצר הרב וואזנר זצ׳׳ל את דבריו ואמר: ״ובטח תשאלו, מה זה קשור לשבת 'שובה' המורה על פשפוש המעשים, ומה לי לספר סיפורים על עצמי, דבר שאינו אופייני לי?!… אומר לכם דבר אחד ואיתו אסיים את דבריי לשבת זו – דעו לכם, כי בתקופה האחרונה שמעתי על התפשטות כוחות הטומאה והניאוף המסתובבת בכל המכשירים החדשים המכונים בשם ׳אייפון׳. ודעו לכם, כי רבים מחכמי ישראל ואף אני פסקנו פה אחד, כי אדם המחזיק מכשיר זה ולא מסלקו -״אין לו חלק לעולם הבא״. ובטח, רבים הם החושבים כי דברים אלו נאמרו בהגזמה, על כן, באתי בימים אלו, ימי הדין שלפני יום הכיפורים, לומר לכם את הסיפור הזה, כדי להבהיר כי מה שפסקו כאן החכמים וגדולי הדור ש׳אין חלק לעולם הבא/ הוא פסק שלנו פה, והסכמה של בית דין של מעלה ולא גוזמא כלל. על כן, הצילו את נפשכם וכל עוד רוח אלוקים בכם, סלקו את הטומאה הנוראה הזו מביתכם, בי הדבר הגורם להרחקת השכינה מכל מעשיכם״, סיים הרב וירד מהבימה.
וכך הורו פה אחד מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, הרב אליישיב זצ״ל, ועוד עשרות רבנים וגדולי הדור, בין שנפטרו, ולהבדיל רבים שעדיין חיים. (מפי הרב ליאור גלזר שליט״א).
בנוגע לסמארטפון מוכשר
כיון שהיו רבים שהתקשו להתנתק מהמכשירים הטמאים, וטענו שהם חייבים את האפליקציות ומיילים וכו' לצרכי מסחרם ועבודתם, התירו להם גדולי ישראל להחזיק אייפון מוכשר, בשני תנאים: א. שאין בו דפדפן ואפשרות גלישה באינטרנט. ב. בכפוף לוועדת רבנים שאכן תוודא את ההכרח שלו בדבר. וכל זה הרע במיעוטו ומעין מה שאמרו חז"ל "מוטב יאכלו בשר תמותות שחוטות ולא בשר תמותות נבילות".

בנוגע לזקוקים לאינטרנט –
גדולי ישראל לא התירו אינטרנט אלא לזקוקים לו לצרכי פרנסה וכד'. וגם אז רק עם חסימה הרמטית מכל מרעין בישין. ישנן חסימות רבות, איני מכיר את כולן, על "אתרוג" אני יכול להעיד שהוא בעייתי מאד, גם המתיימר להיות מחמיר, נטשתי אותם לאחר שהתלוננתי על הסינון הגרוע, ולצערי לא זכיתי לתגובה רצינית ולהסרת המפגעים שהצגתי בפניהם, ומיהרתי לנטוש. שלא לדבר על "רימון" שממש יכול "להתפוצץ בפנים".
עברתי לסינון הטוב ביותר שקיים ברשת – נטפרי, סינון שמעולם לא יכשיל אותך אף לא בתמונה מקרית, ואף לא בפרסומת שאינה ראויה, סינון קפדני שעובר באופן אנושי תמונה תמונה, אתר אתר, ולא בכח "מנועי סינון" גרועים.

בנוגע ספציפית לצורך בצילום – 
אין פלאפון כשר עם מצלמה. אני מודע לזה שיש כאן ויתור, וודאי וייז, ואפשרויות מתקדמות של הקלטה וצילום והסרטה, הם דברים מאד נוחים בפרט כשהם זמינים בכיס, וכן ושמיעת שיעורים והקלטתם וכדו'.
אבל תמיד אני אומר לאנשים – כשאתה מגיע לנקודה בה סמארטפון יכל לעזור לך, ואין לך – כי גדו"י ללא יוצא מן הכלל אסרוהו בתכלית האיסור -תאמר לעצמך "אני לא מחזיק את המכשיר הטמא הזה הגם שהוא יכל כעת מאד לעזור לי, ואני מכוון לקיים בזה "ועשית ככל אשר יורוך" ואני מתבטל בזה לרצונו יתברך".
אין ספק שהנוהג כן ממשיך עליו חסדים גדולים משמים, והרי זה קידש את השם במסירות נפש! המילה "נפש" משמעותה "רצון". אם יש את נפשכם – פירושו רצונכם. מסירות נפש – למסור את הרצון שלי לכבוד הבורא יתברך. ובזה אומר האדם "חבר אני לכל אשר יראוך", ואין ספק שאדם זה – כשה' יחלק שכר טוב לצדיקים – הוא יהיה ביניהם. לא עם חלשי האופי וחדלי האישים שנמשכו אחר ההבל והנסיון והשטן הקשה ביותר של דורנו, שהרב ואזנר הכריז עליהם שאין להם חלק לעולם הבא וכפי שהובא בסיפור לעיל.
בנוגע למצלמה – אם זה נצרך לצורך צילום קורס כפי שהבנתי, אני ממליץ לקחת מצלמה פשוטה בכמה מאות שקלים עם חצובת שולחן ולהציב אותה באופן קבוע על השולחן וכך לצלם את כל השיעור מבלי להזדקק למכשיר פסול.
בנוגע לוויז – גם מכשיר ג'יפיאס יביאך לשלום, גם ללא עידכונים על "פקק בדרך" ואפילו ללא חשש של כניסה לשטחי הרשות הפלסטינית…

בכל אופן היום כבר הוציאו ווייז בהכשר – מכשיר שיש בתוכו רק וייז ולא ניתן להשתמש בו לשום דבר אחר. יש לי מכשיר כזה והוא משרת אותי נאמנה בלא להזדקק או להחשף לתכנים גרועים, כך שגם התירוץ הזה נפל מן המרשיעים.

לסיכום – זהו הנסיון של הדור שלנו, ואין ספק שאכן התקיים בנו בדור זה "ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו", דורו של משיח הינו דור של "בירור", בו יתברר האם האדם עובד אלקים ושומע לגדולי ישראל, או בגדר "זקן ממרא" או "ילדון ממרא" הממרה פי גדולי ישראל כולם, ונסיון זה בדורנו אכן די בו כדי להראות לכל מה בין עובד כו'.
שנזכה לגאולה השלימה במהרה!

 
תמונה שווה אלף מילים…
תמונה מפתח ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א:

Print Friendly, PDF & Email
יוסף נענה לפני 6 שנים

בקשר למה שהרב אמר רק אוסיף דעתי דעה דלה שגם בסינון של netfree יש מספר מכשולות מידי פעם בכך שהם לא מסננים תמונות שיש בהם בעיה של צניעות (ואני אומר את זה מנסיון כואב), כמובן אין דבר מושלם אולם זהו הסינון הכי טוב שיש.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

ליוסף שלום
פעם ראשונה שאני שומע על בעיות בנטפרי. אני נמצא אתם כבר קרוב לשנתיים, והבעיה המקסימלית שניתן להתקל בה [וגם זה מאד נדיר] זה תמונה ש'נשמטה' מהמסננת האנושית העוברת תמונה תמונה, וגם זה רק בתמונות צנועות. 
אבל שגיאות מי יבין, ויתכן שנתקלת במשהו אחר, וגם אם כן – זה מאד נדיר. 
המעלה הגדולה שלהם – שמיד כשאתה מדווח – זה נחסם, בשונה משאר מאתרוג ששם דיווחתי על בעיה והיא המשיכה חודשים רבים גם לאחר מכן, כי לא באמת היה למישהו אכפת. מאז שמעתי עוד תלונות רבות עליהם, ולכן שומר נפשו ירחק מהם.

Print Friendly, PDF & Email
דבורה.ס נענה לפני 4 שנים

שלום אני נערה בסיכון כלומר נערה שירדה מהדרך החרדית עברתי הרבה בחיים שלי ובגלל כל מיני סיבות קניתי סמארטפון רציתי לדעת האם זה נכון שתפילותיה של נערה הנמצאת במצוקה לא מתקבלות בגלל שהיא אוחזת סמארטפון או שעדיין השם מקשיב לה ואוהב אותה ורוצה בה אפילו שמחזיקה סמארטפון

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לדבורה שלום
יש לדעת שהקב"ה אוהב כל יהודי. ולוואי ונאהב את הצדיק הגדול ביותר כמו שהקב"ה אוהב את הרשע הגדול ביותר.
עם כל זה עלינו לדעת שהסמארטפון אינו עוזר לצאת מבעיות, אלא מעצים אותם. ולכן דוקא לך יהיה בזה קרבן נפלא לרבש"ע לזרוק את המכשיר הזה ולומר לרבש"ע אני מעדיפה את קרבתך מאשר את ה'חברים הוירטואליים' שמשחיתים את הנפש.
בנוגע לתפילות האם מתקבלות – מי היה בשמים לדעת זאת? מה שברור שהן מתקבלות ביתר שמחה כשמתנתקים מהסחי והמאוס, וזה הקרבן החביב ביותר לקב"ה.

Print Friendly, PDF & Email
מיכל נענה לפני 2 שנים

הא/ערת אגב גם בנטפרי אפשר להגיע לכל מיני דברים אסורים
כמו הצ'אטים שפתוחים, אפשרות להעברת חומר פסול דרך גמבו ודרייב אישי ועוד.
בעיקר נושא המיילים שכל מיני יכולים להגיע למייל האישי ובצ'אטים בכלל המצב בעייתי. עם כל הדיווח שנטפרי עשו לאחרונה.

מה שבאתי לאמר זה שמומלץ לא להציג את נטפרי כנקייה אלא כעושה הכל כדי שיהיה נקי. אבל זהירות – (במיוחד נשים ובחורות) צריך הרבה. לא להיות תמימות. הרשת יכולה להיות חומר נפץ ואין כ"כ מודעות אצלינו בציבור למוגנות ברשת. (מומלץ לגגל באתר פרוג. יש מידע שווה וקריטי על זה)
חוץ מהעניין של ההתמכרות שיש בזה, כל אתרי החדשות וכל אתרי המוזיקה – פתוחים.

אמר לי פעם אחד מהגדולים המקובלים מאוד (לא קיצוני. מקובל על הציבור) על המסלול הכי פתוח של נטפרי – זה כמו טלוייזה חרדית…

(אני מדברת גם על עצמי. בשאיפה לעבור למסלול מופחת סיכונים שלהם)

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

למיכל – אכן הצדק איתך, כל מילה בסלע.
ככלל – באינטרנט תקף הכלל שאמר בזמנו הרב שטיינמן זלה"ה בנוגע לרדיו החרדי – הרי הוא כ'פרה אדומה' – מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים…
ועל זה נסובה תשובתי דלעיל.
מי שיש לו כבר אינטרנט, וכבר נחשף למרשתת עם כל מגרעותיה, הרע במיעוטו הוא נטפרי. שהרי לא עלה כלל על הדעת להמליץ לאנשים להתחבר לרשת, אלא אם כן יש להם הכרח, ובהכרח זה – נטפרי הוא הרע במיעוטו.
אך בודאי שגם שם אפשר להגיע למכשולות, והכלל אומר שמי שמחפש – יגיע בכל מקום לכשלון. ובפרט שומה עלינו להשגיח על בני הנעורים שמבינים בטכנולוגיה יותר מאתנו, ומעבירים מאחד לחבירו כל מיני 'פרצות' או התחכמויות איך להחשף לתכנים שליליים גם דרך הרשתות המסוננות ביותר.
שנזכה לשוב בתשובה שלימה לפניו יתברך, והאלילים כליל יחלופו, והאינטרנט וגרורותיו יחלפו מן העולם [כדברי הרב דסלר אודות שאר הפיתוחים הטכנולוגיים שהיו בדורו] ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

19 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות