.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות על השיעורים של הרבספר איוב – מה השתנה לאחר קבלת הייסורים?
ליאור נשאל לפני 8 שנים

שלום לרב,

בספר איוב שואל איוב את רעיו על רשע וטוב לו, לא בהתייחס אליו ספציפית אלא כשאלה כללית – הרי יש רשעים שטוב להם.

הוא ממשיך אח"כ לשאול גם על ענישת הרשעים הקיצוניים, או ענישת הרשעים המבודדים [כפי שמבאר המלבי"ם].

שאלתי היא: מה נשתנה? הרי את הרשעים שטוב להם ראה איוב לפני הסבל שלו, טענותיו מעידים על ניסיון וראיה בפועל ולא סתם שאלה בעלמא, כי אם זו שאלה בעלמא – מי אמר לו שיש רשעים כאלו? אולי כל הרשעים סובלים?

ואם הוא ראה אותם לפני – הוא וודאי ידע שהעולם לשיטתו אינו עולם צודק – יש רשעים שטוב להם, יש צדיקים שרע להם, והמסקנה שלו כי העולם מתנהל ע"פ חוקי המערכה אינה מסקנה חדשה. הנתונים היו ידועים לו לפני.

ב. אם אין עולם הבא, למה הוא לא מסיים את חייו ואת סבלו?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
א. התשובה היא פשוטה – ודאי שאיוב ראה זאת קודם, אך מה שלא "מציק" לנו, איננו תוהים עליו, ואיננו זועקים עלים חמס!
אנו יכולים לדעת זמן רב על מקום מסוים שגוזל את לקוחותיו, אך כל עוד לא אנו נגזלנו על ידו – לא בוער לנו להתלונן עליו ולגרום לו להפסיק את מעשי העוולה שלו. וכך זו המציאות בכל דוגמא וענין.
ב. בנוגע לסיום חייו – אכן איוב שאף לסיים חייו, ואף הכריז זאת לא פעם שטוב לו מותו מחייו, וטוב לו "לו מותתני מרחם", אך בל נשכח שאיוב היה "ירא אלקים" וככזה – לא ימרה את פי השם האוסר על האדם לקפד פתיל חייו.
מעבר לכך – בפרקים האחרונים של איוב – בהם ה' מתגלה אליו, ביארנו על פי המלבי"ם שכל שאלותיו של איוב היו לצורך בירור, ולא שבאמת כך חשב כפי אותן דברי כפירה שהעלה על שפתיו ח"ו [איוב פרק מב פסוק א' הציטוט להלן]. ולפי זה אין כלל שאלה, שאכן באמת איוב היה מאמין גדול, ורק "חטא בשפתיו" – מן הפה ולחוץ ולא חלילה שכך סבר באמת.
ציטוט דברי המלבי"ם [איוב מב – א]:
ידעתי, אחר שנשלם הוכוח עד סופו, גלה איוב מה שבלבבו,
שבאמת שלבבו היה שלם עם ה' אלקיו ועמד בנסיון באמת, כי בלבבו האמין בכל יסודות האמונה ולא מש מצדקתו,
וכל הוכוח אשר ערך היה רק בדרך התפלספות וחקירה לבד, להוציא ברור הדברים ע"י החקירה והעיון,
שבזה בהכרח שאחד יעמוד בשם הדעה המכחשת את האמונה וידבר בשמה, ויציע את כל טענותיה והוכחותיה והאחרים יעמדו בשם הדעות המחזיקות באמונה להשיב תשובתם איש ואיש לפי שטתו, שעי"ז יברר האמת ויצא לאור במשפט,
והוא עמד בשם הדעה המכחשת בהשגחה ובחפשיות הבחירה ובאמונת השארת הנפש וגמולה לעוה"ב,
לא כאשר נטה אל דעות אלה בלבו, כי לבבו היה שלם באמונה בכל אלה,
רק כדי שעי"ז יתבררו ויצרפו הדברים, כי רצה שהאמונה תתברר גם ע"פ השכל והחקירה,
ומה שקרא אל ה' שיתוכח עמו היה קריאתו שיאיר עיני שכלו בזה למען יבין הדברים אשר הוא מאמין בם בלבו, ושלא יהיו אצלו כדברים פלאיים בלתי מובנים אל השכל,

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות