.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונה"האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה" – מדוע לא עושים צבא?
חובב נשאל לפני 6 שנים

שלום וברכה, מה צריך לענות לאנשים שמצטטים את הפסוק 'האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה' ושדוד שאול ויואב נלחמו במלחמה, שצריך להתגייס לצבא?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
לא אכנס כאן לכל הנושא של גיוס חרדים לצבא, שהוא נושא רחב וארוך ויש לי הרבה מה לומר בו, אך מפאת זמני הדחוק לא אוכל לערוך בענין כעת תשובה ארוכה ומנומקת. ומה גם שניתן למצוא הסברים באתרים אחרים שעוסקים בהסברה חרדית.
אגע נקודתית בשאלתך – השאלה ששאלו אותך מוכיחה על בורות גדולה של השואל. שלא רק מדרש ותלמוד לא למד, אלא אף פסוק כצורתו אינו יודע להבין. לצערי זו שאלה פופוליסטית המסתמכת על כך שאף לשומע יש יידע דל כשל השואל.
הרי הרקע לשאלה היה כשבני גד שהיו רועי צאן ביקשו לרעות צאנם במקום ללכת להלחם על הארץ [כך עכ"פ הבין משה]. ועל זה הוכיחם – אתם תעשו לביתכם הון ועושר ותשבו תחת גפנכם ותאנתכם לרעות צאנכם הרב, ואחיכם יצאו למלחמה?? אכן שאלה נוקבת.
האם מדובר היה באברכים? באנשים המתמסרים כל יומם לעסק התורה ומוכנים לחיות בצמצום רב ואף עד כדי עניות – בשל האידיאל של עסק התורה?
האם ברעיית צאנם בני גד ובני ראובן מקיימים את העולם? האם עליהם אמרה הגמ' שהם "שומרי העיר" [ירושלמי חגיגה א-ז] – או שמא על האברכים העוסקים בתורה, שהיא אגוני מגנא ואצולי מצלה, וקיום העולם בזכות העסק בה [פסחים סח:]?
ונקודה אחרונה לסיום – נשמע קצת יומרני ומחוצף להטיף מוסר לרב מבריסק והרב מטשיבין, לחזון איש ולרב עזרא עטיה, לרב עובדיה יוסף ולרב אלישיב, לרב שך ולרב שטיינמן, לרב בן ציון אבא שאול ולרבי אהרון מבלז וכך יכול אני להמשיך  ולמנות את כל עשרות גדולי הדור האחרון שכולם פה אחד הורו שאין לבחור ישיבה ללכת לצבא בשום פנים ואופן.

יש לשואל תורה אחרת? הוא מתיימר להבין את התורה יותר מכל גדולי הדור? הוא למד אפס קצהו ממה שהם כבר הספיקו לשכוח?
מידה יפה ונאה היא הצניעות לאדם גדול, ק"ו לאדם קטן שפוער פיו כנגד כל גדולי הדור שקוטנם עבה ממתניו.
[כל זה אני אומר לשואל אותך, ולא לך, שהנך מעונין להבין מה להשיב לדלי הדעת].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות