השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקידושי לאה ליעקב היו שלא מדעתו, כיצד תפסו?
דורון נשאל לפני 3 שנים

שלום כבוד הרב,
כיצד תפסו קידושי לאה ליעקב אם זה לא היה מדעתו?

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

שלום
הגמ' בקידושין דף ט' אומרת שבקידושי כסף [והאחרונים כותבים שה"ה בקידושי ביאה] א"צ לשמה, ולכן בכל אופן זה תפס.

Print Friendly, PDF & Email
asher נענה לפני 3 שנים

שלום הרב
אינני השואל, אך יש לי שאלת המשך
 
אם כך הדין בקידושי ביאה, אז פנוי הבא על פנויה [כמו שלצערנו ה' ישמור יש היום "חבר וחברה" ה' ישמור ויציל].
האם היא נחשבת מקודשת ?? ומה אם היא תתחתן לאחר מכן וכו'?
 
תודה

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לאשר שלום
שאלתך היא שאלה טובה, גם בלי בקשר למה שכתבנו.
אכן חז"ל אומרים שאם אדם בא על אשה פנויה, פעמים ואנו אומרים 'אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות' ומן הסתם התכוון לקדשה בזה.
אולם בזמננו אנן סהדי איפכא, היות וברשיעי עסקינן, ברור לנו שהלה עושה בעילתו בעילת זנות, ואין כוונתו לקדשה והיא אינה מתכוונת להתקדש, אין ספק שאינה מקודשת.
על כל פנים יש שחששו בזוגות שחיו במשך זמן ארוך יחד להצריכם גט לחומרא, וכן שמעתי שעשה הגר"נ קרליץ.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128