השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותבעניין קו התאריך בספר הכוזרי
יותם נשאל לפני 6 שנים

יישר כוח גדול!
הספר הנפלא הזה היה עבורי כספר החתום (בפרט ששמעתי כי יש מקום לשיבושים ובעיות בהשקפה אם לומדים אותו שלא כראוי, בדומה למורה נבוכים)
והרב מבאר את הדברים העמוקים המובאים בספר בשפה ברורה ופשוטה.
אבקש לדעת, אם הייתי רוצה להתעמק בנושא שהרב קיצר בו (סרטון 022 מאמר ב' בעניין שבחה של א"י) בעניין מיקום הקו שמפריד בין יום אחד למשנהו ולהבין את דעת החזון א"יש
בקונטרס שלו בעניין ובתשובה שהשיב לשואלים אותו לאחר מלחמת העולם השנייה לעניין יוה"כ בסין,
היכן וכיצד כדאי לעיין על מנת לרכוש את היסודות להבנת הנושא?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
נושא קו התאריך הוא נושא עמוק ומורכב, ולא ראיתי טעם להכנס אליו בשיעור, שלא לסבך את השומעים.
תוכל לראות הרחבה בנושא במקומות רבים, אציין חלקם:
ספר אגן הסהר [צימרמן] סי' ב'.
חוברת אור ישראל [מאנסי] חלק נו שנה יד-ד, עמ' קלו, וחלק נח שנה טו-ב עמ' רכב.
ספר ארץ הצבי [בלייכר] עמ' פח.
ספר גבורי החי"ל [מנדלבוים] ח"א פ"ז "שאלת השבת ויוהכ"פ ביפאן".
ספר דברי מנחם [כשר] ח"א עמ' רצו סי' לג.
ספר השבת ומזרח העולם [כשר].
ספר קו התאריך הישראלי [כשר] ספר "האיש וחזונו" [כהנא] פרק "תחילת השבת בכדור הארץ" עמ' עב.
ספר "הלוח העברי" [שפיצר] עמ' 60.
ספר חמדה גנוזה [שלוש] מאמר 'תחילת השבת בכדור הארץ'.
ספר ישועות כהן – קו התאריך [אדלר] שעוסק כולו בענין.
ספר 'עלה יונה' [מרצבך] עמ' לז.
פאר הדור [כהן] ח"ג עמ' שיז.
ספר תאריך ישראל [טאפלין] שכולו עוסק בענין זה.
כמו כן תוכל לראות בספר מדרכי הלב היהודי של הרב נויגרשל על הכוזרי, ח"א עמ' 181.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

12 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128