.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועשבועת יוסף "חי פרעה" – כיצד הותר לו להשבע בע"ז?
עמית נשאל לפני שנה 1

קראתי בחג השבועות כחלק מקריאת תריג מצוות שיש איסור לדעת החינוך [לענ"ד וכן גם לרמבם אם אני זוכר נכון ולעוד ראשונים (כמדומני סמ"ג)] איסור להשבע בשם עבודה זרה, ואז נזכרתי שקראתי בחומש שיוסף אמר "חי פרעה" ורשי במקום כותב שכשיוסף היה אומר דבר שקר היה נשבע בפרעה.

והוקשה לי – פרעה הרי עשה עצמו עבודה זרה "לי יאורי ואני עשיתני", וכיצד הותר לו להשבע בשם עבודה זרה?

אם כן כיצד יוסף עבר על איסור זה?

ואם תאמר שזה לפני מתן תורה , זה דבר של עבודה זרה שאסור גם לבני נוח נכון?

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לעמית שלום
שאלתך טובה. [על הצד שהיה להם דין של בני נוח – לא קשה, כיון שבן נח לרבים מהפוסקים לא מוזהר על השיתוף, ויתכן אף שעל השבועה, כיון שזו אזהרה מיוחדת לישראל, ובן נוח מוזהר רק לא לעבוד ע"ז].
כתב בספר "רקועי פחים" [לרב הולנדר, לונדון תשי"ז, פ' מקץ] וז"ל:
"חי פרעה כי מרגלים אתם פירש"י כשהי' נשבע לשקר הי' נשבע בחיי פרעה ונל"פ כוונת רש"י בזה דהנה קשה האיך נשבע בחיי פרעה והלא פרעה עשה את עצמו ע"ז ואסור לשבע בשם ע"ז משום ובשמו תשבע אך איתא בסנהדרין ס"ג כל ליצנותא אסורא חוץ מליצנותא דע"ז וזה פירש"י כשהי' נשבע לשקר בליצנותא נשבע בחיי פרעה". ע"כ.
 

Print Friendly, PDF & Email
עמית נענה לפני שנה 1

תודה על התשובה כבוד הרב
אם כך בין לפוסקים שלדעתם בני נוח מוזהרים בשיתוף ובין למי שדעתו שלשבטים היה דין של ישראל  התירוץ הוא שמותר להשבע בשם עבודה זרה לשקר כשזה למטרת ליצנות?
והאם להלכה מותר היום להשבע בשם עבודה זרה לשקר ולמטרת ליצנות, או מספיק רק כשזה שקר, או בין כך ובין כך אסור?

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

הדברים נאמרו לפלפולא, לענין הלכה זה מצריך עיון מעמיק יותר.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 7 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות