.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהשבר חלון רכב נעול להציל תינוק, והתברר שזו בובה, חייב לשלם?
טל נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול שאלה שעלתה לאחד מעמיתי בעבודה. מה יהיה הדין במקרה שאדם ראה תינוק בתוך אוטו נעול, ושבר את החלון ע"מ לחלצו, ובסוף התברר שהייתה זו בובה. האם יהיה חייב בתשלום הנזק לבעל הרכב?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לטל שלום
שאלתך תלויה במחלוקת הפוסקים.
לדעת נתיבות המשפט [סי' עב סקי"ז, וסי' ש"מ סק"ו] ועוד, המזיק את חבירו כשהתכוין להצילו – פטור, מחשש שמא אם יחייבוהו לשלם לא ילך להציל.
לעומת זאת לדעת המהראי"ז ענזיל [בהגהת משובב נתיבות סי' ע"ב] ובשו"ת עמודי אור [סי' קטו סק"י] כתבו לחלוק על הנתיה"מ הנ"ל, שדוקא בהולך להציל הנרדף ומזיק שלא בכוונה בדרך הליכתו וריצתו פטרוהו, כדי שיוכל להזדרז להציל. וכן כדי שלא יימנע מלנסות להציל אם יאלצוהו לשלם. אך כשמזיק בכוונה ידיים באופן שבודאי יציל – כאן לא פטרוהו, שהרי לא יימנע בשל כך מלהציל בודאות את חבירו. וע"ע בס' משפט המזיק עמ' קכג.
יש מקום עוד לעיין במקרה הספציפי הנ"ל, אם בהתבוננות קלה ניתן היה להבחין שמדובר בבובה, מסתבר יותר יהיה לחייב את מנתץ הזגוגית, שהוא קרוב לפשיעה, אך אם צריך היה עיון רב לראות שמדובר בבובה, זו סיבה להקל עליו ולומר שהיה בהול להציל ולכן לא שם ליבו, ולפוטרו עכ"פ לדעת נתיה"מ כנ"ל.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות