השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהרחצה במקלחת ביתית ביום טוב
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לרב

ישנו נידון בילקוט יוסף, האם יהיה מותר לחמם מים בשבת למקלחת ביתית? ראיתי שהרב אוסר כי מקלחת לא נחשב צורך השווה לכל נפש.

א. באמת תמוה לומר שמקלחת לא שווה לכל נפש. היום כמעט כולם מתקלחים מדי יום.

ב. אם את העישון הרב עובדיה מתיר שרק 30 אחוז מעשנים, אז איך את המקלחת לא מתירים?

ג. הרב עובדיה [ביביע אומר חלק י'] הביא שיש את דעת הרשב"א שטוען שמותר לעשות גרם בישול בשבת!!

אז אם בשבת הוא צידד להתיר ק"ו שביום טוב יהיה מותר, שמדובר כאן בגרם בישול?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
אכן שאלתך בנוגע למקלחת השווה לכל נפש – שאלה טובה, וכבר קדמך בספר שמירת שבת כהלכתה פי"ד הערה כ"א.
בנוגע לגרם הבישול – להלכה אנו נוקטים שהדבר אסור. הגרי"ש אלישיב חושש במים הללו שהם התחממו ביו"ט בדוד [שנכנסו קרים לדוד כשהוציא והשתמש בחמים] אבל בפועל ישתמש בהם לאחר היו"ט, ונמצא שמכין מיו"ט לחול.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128