שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפההאם יש דבר כזה גיהנום?
Avatarאנונימי צוות asked 3 חודשים ago

שלום לכבוד הרב

אני משתתפת בסדנא לחינוך ילדים בהשקפה תורנית. המדריכה אמרה שאין כזה דבר גהינום, ויש לה הסכמה מרב אחד. צלצלתי לרב לשאול על ההסכמה, והרב אמר שזה נכון מה שהוא אמרה, וכך כותב הרב דסלר במכתב אליהו. האם זה נכון?

תודה

 

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 חודשים ago

שלום
או שלא הבנת אותה, או שהיא / הרב לא הבינו נכון את דברי המכתב מאליהו.
א. תאמרי לה שלומר שאין גיהנום זה כפירה, והרי זה ככופר בדבר אחד מדברי חז"ל שעליו נאמרו דברים חמורים מאד בספה"ק.
יש מסכת גיהנם [ניתן לראות כאן>>] ולא ניתן לכפור בזה.
ב. הרב דסלר אומר זה שגיהנם אינו אש כפשוטו, כי למעלה אין חומר, וגם אש וזפת וכו' הם חומר. אלא האש זה משל אמיתי ונכון לגודל החרטה והצער שם למעלה. רק היות ואלה מושגים רוחניים שאין לנו הבנה ודמיון להם, וממילא האדם לא ייחס לזה את החשיבות הראויה, והיראה הראויה מפני העונש, לכן חז"ל המשילו זאת לאש שהיא פי ששים מהאש החזקה ביותר בארץ, כדי לתת לנו מושג לגודל הצער.
על כל פנים, מי שחשב להתנחם בזה, צר לי לאכזב אותו…
צער הנפש גדול על צער הגוף. מעט מאד אנשים שסבלו בגופם התאבדו, לעומת רבים אחרים שסבלו בצער הנפש ושמו קץ לחייהם רח"ל. כך שצער הנפש בגיהנם גדול לאין ערוך מצער הגוף הניתן לדמיון.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

18 + 3 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב