שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפה3 השבועות הם להלכה?
Avatarאיתי שרעבי נשאל לפני שנה 1

שלום הרב, נושא זה לא ברור לי.

האם שבועות אלו להלכה הם? ואם כן מהם אותם ההלכות?

האם "שלא יעלו בחומה" פירושו שלא יעלו בכמויות כפי שיטת הרבי מסאטמר?

ואם כן, איך עלו קהילות רבות, שביניהם העדה התימנית שכולם היו כשרים?

ולפי זה, האם מותר אפילו להקים מדינת הלכה? שהרי יש מרידה באומות העולם,שאומות רבות התנגדו להקמת מדינה בישראל. ובודאי יש איסור דחיקת הקץ.

ואם יש איסור בהקמת שלטון כזה איך אפשר להשתתף בו? כגון להצביע בבחירות ולשלוח נציגים לשם?

אשמח אם הרב ישיב לי בהרחבה, כי נושא זה מטרידני רבות וגורם לי למשבר זהות.

והספר היחידי שראיתי התיחסות הלכתית רחבה בזה היא של רבי יואל טייטבוים, שאין רוב חכמי ישראל סוברים כמותו.

תודה רבה לרב על כל החסדים שעושה למעננו ולמען ה', ברוך תהיה בכל ברכות ה'

Print Friendly, PDF & Email

6 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לאיתי שלום
קשה להכנס בענין זה לעובי הקורה, הדבר יצריך אריכות גדולה. כידוע זהו הנו הציר המרכזי עליו חלוקות הגישה החרדית מול הגישה הציונית דתית. היות וכן נשתברו קולמוסים רבים בענין, ואין לי את הזמן והכח להכנס לענין שכבר דשו בו רבים.
אוכל להפנות אותך למקומות שבהם יש דיון בענין, עם מקורות והרחבות – תוכל לראות כאן, וכן לראות כאן.

 

Print Friendly, PDF & Email

Avatarקובי נענה לפני 11 חודשים

ככל שידוע לי רוב השיטות החרדיות לא פוסלות את המדינה בגלל שלוש השבועות. מה דעת הרב בדבר?

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 11 חודשים

לקובי שלום
התפיסה החרדית פוסלת את המדינה כישות שלקחה אחריות על העם היהודי, כאשר היא עצמה מנותקת מכל זיק של יהדות, ואושיות המשפט אף פועלות ללא הרף לקעקוע היהדות. התפיסה הציונית היא 'עולם ישן עדי יסוד נחריבה', ומכאן ההתנגדות הגדולה לכל מה שהמדינה ראשיה שופטיה ויועציה מייצגים.
הארכתי יותר בענין כאן אודות ההתנגדות החרדית למה שהמדינה מייצגת.

Print Friendly, PDF & Email

Avatarקובי נענה לפני 11 חודשים

אבל מה הקשר בין זה לבין שלוש השבועות. התכוונתי שהשבועות ככל שידוע לי לא היוו שיקול לפוסקים בעניין היחס למדינה.

Print Friendly, PDF & Email

Avatarקובי נענה לפני 11 חודשים

ד"א ראיתי, בספר 'נחלת-יעקב' לרב יעקב זיסברג ח"ב עמ' 715-815 יש דיון רחב מאוד על שלוש השבועות. (לקחתי מכאן – https://ph.yhb.org.il/05-04-04/#note_3)

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 11 חודשים

שלום
איני יכול לפתוח את הקישור ששלחת, בנטפרי הוא חסום.
בכל אופן מצאתי את הספר באוצר החכמה. חשוב להדגיש שמרפרוף בין דפיו עושה רושם שהמחבר תפס שיטה באופן מגמתי בעד הדעה של יישוב ארץ ישראל, מעצם היותו דתי לאומי בתפיסותיו.
ולמעשה ראיתי שכבר קדמוני בתחושה זו הרב הנקין בבקורתו לספר "מגמתו המוצהרת היא להוכיח כי רוב הראשונים (והאחרונים) סוברים כשיטת הרמב"ן, שמדובר במצות עשה מן התורה. לטעמי מגמה זו היטתה מעט את השורה בחלק מהמקרים, ועל כך (בעיקר) הערתי". ע"ש באורך.
תוכל ראות כאן.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

14 + 7 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב