שידור חי ממדרשת 'בית אליהו'

שידור חי של שיעורי התורה ממדרשת 'בית אליהו'

הרב בועז שלום, הרב לסרי, הרב רוזנבלום, הרב שלמה אסולין, הרב עדני, הרב עשור, הרב רבינוביץ', הרב דרשן, ועוד.

 

 

 

 

זמני השיעורים במדרשת 'בית אליהו'
[שיעורים ללא שם הרב – מפי הרב בועז שלום שליט"א. שיעורי הגמרא והזוהר אינם משודרים בשידור חי]

שעות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כ- 40 דקות
קודם הנץ
שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ
8:00 -9:15 הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך שפתי חיים שחרית שניה 7:30
9:15 – 10:30 דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי – הרב רבינוביץ דף היומי – הרב רבינוביץ דף היומי – הרב רבינוביץ שיעור הרב אוחיון 12:30
10:30 – 11:30 הרב מיכאל לסרי הלכה הרב
ערן עשור
הרב מיכאל לסרי זרע שמשון משניות
אבות
מנחה גדולה – 13:30
11:30 – 12:20 חומש עם רש"י שיעור בנביא
קוהלת
ספר
חובות הלבבות
הלכה – הרב יעקב הכהן עדני פרשת שבוע הרב ברוך-רוזנבלום תהלים לילדים
11:45
12:20 – 13:15 עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין הרב יוספי
שעתיים קודם מנחה [בחורף – בליל שבת]
13:15 מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה הרב סמאי
שעה קודם מנחה
13:35 14:00 ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות
הרב אסולין
אבות ובנים
שעה קודם מנחה, בחורף במוצ"ש
14:00 15:00 גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי מנחה קטנה
כשעה לפני שקיעה
קיץ – לפני מנחה, חורף – אחרי ערבית דף היומי דף היומי
דף היומי דף היומי דף היומי סעודה שלישית
ברוב עם, עם ד"ת
20 דקות לפני שקיעה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה ערבית מוצ"ש
ביציאת שבת
בין מנחה לערבית שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה מלווה מלכה
הרב שבתאי 21:00
20 אחרי השקיעה תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית
חורף
19:00 19:30
קיץ אחר ערבית
גמרא
הרב דרשן
גמרא
הרב דרשן
שיעור לנשים בשעה 20:00 גמרא
הרב דרשן
גמרא
הרב דרשן
חורף 19:30 ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה

.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>